[VIDEO] "Cô Đẩu" Công Lý bị tát bật ngửa trong "Táo Quân" bản đầy đủ không lên sóng!Phân đoạn "cô Đẩu" mới (Đỗ Duy Nam) chứng tỏ uy quyền với "cô Đẩu" cũ (Công Lý) cũng xuất hiện trong bản chưa cắt này. Thậm chí Bắc Đẩu mới còn tát Bắc Đẩu cũ một phát đau điếng.

https://i2.vitalk.vn/thread/c600x400/2017/01/28/16174753_1975892282459222_84335064399229_2nppn8a95eqis.jpg

Đúc kết những 'chân lý' chuẩn không cần chỉnh sau Táo hôm qua

Xem đầy đủ nội dung trích dẫn

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?