[VIDEO] Chú chó lầy nhất hệ mặt trời đây rồi: Phi như đặc công lên tường để trêu chó hàng xómSen ơi, mày giữ chắc cái dây hộ tao nhá, tao cho thằng này một trận, đang rảnh

Nguồn: FB
Bình luận
-
Hai bé đang xã giao thôi!

- Trả lời -

- 03/01/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?