Video cận cảnh việc bắt cá ở miền tây_cá nhiều không thể tin được

Minhtai76Minhtai76

29/12/2016/0


Ai có cơ hội về miền tây vào mùa này lúc mùa nước lũ rút đi và lúc này là lúc người ta ở đây thu hoạch cá tôm cá ở đây vào mùa này kinh khủng bạn sẽ không tin nổi đâu.
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?