[VIDEO] Cái tội ngủ quá say, trộm vào tận phòng khoắng điện thoại mà không biết, may còn chưa bê cả người đi

Judy JudyJudy Judy

18/01/2017/0

Ngủ gì mà say thế không biết, tưởng nằm ngay cửa mà trộm nó không dám mò à, đấy là nó còn lấy mỗi cái điện thoại thôi đấy, khéo nó bê cả két đi thì cũng không biết
Nguồn: Xem

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/18/trom_dien_thoai_2noamh0rn2bsk.png
Bình luận
-
Tội gì hả thằng thớt... không có lương tâm hả mà thốt ra được câu ngu ngu vậy? Người ta mệt quá ngủ chứ rảnh như mày ấy hả ?

- Trả lời -

- 18/01/2017

May quá, hên mà nó chưa hấp diêm

- Trả lời -

- 18/01/2017

Nếu có chắc gì được coi...

-

- 18/01/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?