[VIDEO] BÀI HỌC CHO KẺ LẤN LÀN: Cho chừa cái tội vô ý thức

Nhật SangNhật Sang

08/05/2017/0Cho chừa cái tội lấn làn, chen ngang. Ý thức kém kiểu này bảo sao tai nạn không xảy ra. Triệu like cho bác tài xe khách . không biết lúc bị bắt lùi, ông lái xe này có thấy xấu hổ không nhỉ?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/08/5319_screenshot_447_2oae1dgfqmh3b.jpg


Nguồn; otofun

>> XEM THÊM VIDEO:Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?