[Video] Bác trai ra chiêu "tạt trước xi nhan sau", suýt nữa thì nằm viện đấy bác

Vừa xem video của một bác chủ xe trên đường. Gặp xe máy rẽ trái bất ngờ không cần xi nhan luôn. Đến lúc xe ngang đường rồi mới thấy có đèn.

Cũng may là xe máy phanh kịp chứ không quả đấm chắc. Kiểu tạt đầu này đúng kiểu mình ghét cay ghét đắng.

NGày 3/3 trên phố Ngọc Khánh

>> Xem video

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/09/2_2m89f2oe7478m.png


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/09/1_2m89f2nk6ekpp.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/09/3_2m89f2nrg7269.png
0 bình luận
Bạn có thể quan tâm
<>
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?