[Video] Aleppo trở về thời kỳ đồ đá sau những trận không kích, chiến tranh bao giờ mới dứt?

Nơi đây còn lại gì? Đất nước nào sẽ chi trả chi phí xây dựng lại thành phố? Mỹ, Nga hay Syria? Dân tỵ nạn Syria mỗi năm bỏ mạng hàng nghìn người trên con đường "sự sống và cái chết" chỉ vì nhà của họ không còn là nhà.

Hình ảnh đáng sợ> Xem thêm: Hình ảnh tiêu biểu cho Aleppo trước và sau chiến tranh
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/26/20-photos-describe-the-war-577a141912ef4_2nl0pl7o2nch5.jpg

Theo NBC
Bình luận
-
Đây là 1 trong 7 Quốc gia đội ơn mưa móc của vị LĐ đã được trao giải thưởng Hòa Bình hồi năm 2009 (Nobel Peace Prize) !!! ---> Barack Obama: The Nobel Peace Prize Winner Who Bombed 7 Countries . Đúng là ... "phi war bất cầu phú", vì lợi nhuận của việc tiếp tục xảy ra chiến tranh vẫn béo bở hơn chấm dứt chuyện "cắc bùm" !!! Tuy nhiên nếu như 1 ngày đẹp Trời, những đại ca này bỗng dưng tỏ lòng từ bi bất chợt, để cho người dân Syria được sống thanh bình, thì cũng chính mấy chàng sẽ đút vào túi beaucoup money trong việc tái thiết đất nước của người ta !!! (The profits made from the underground wartime economy by these individuals are likely to provide more of an incentive to allow the war to continue than encourage it to stop, which will only further widen the socio-economic gap between the very rich, and those who are sinking below the poverty line. At the same time, these same people are also likely to be better positioned to benefit from the reconstruction projects that will come after the end of the war, and this will direct the reconstruction process in favor of vested interests rather than the interests of the general populace.)

- Trả lời -

- 26/12/2016

NTH

Con người còn lòng tham vô đáy thì không bao giờ hết chiến tranh

- Trả lời -

- 26/12/2016

Chiến trang làm nên lịch sử mà...

- Trả lời -

- 26/12/2016

Thê thảm quá

- Trả lời -

- 26/12/2016

lòng tham, đố kỵ giết chết tất cả, phá hoại tất cả.

- Trả lời -

- 26/12/2016

Trích từ quỹ ủng hộ người nghèo ra để xây dựng lại,

- Trả lời -

- 26/12/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?