[Video] 5 giây bẻ khoá xe máy - quá nhanh quá nguy hiểmTrộm nâng tầm level mới, sao phá khoá nhanh dữ vậy? Cuối năm mọi người cẩn thận, để như bạn này ẩu quá. Chia buồn

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/08/giphy_2nmsf4n7mskcc.gif
Bình luận
-
Toàn thanh niên sức dài vai rộng tham ăn lười làm. Cần làm vài vụ điểm xử thật nghiêm - không giảm án để răn đe bọn bất lương.

- Trả lời -

- 09/01/2017

Giờ cứ bắt được đem chặt tay luôn là xong, ko cần ngồi tù cho tốn cơm.

- Trả lời -

- 09/01/2017

Bắt? Không bắt? Bắt? Không bắt? Bắt? Không bắt.....?........?

- Trả lời -

- 09/01/2017

- Trả lời -

- 09/01/2017

[embedPost] [/embedPost]

- Trả lời -

- 09/01/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?