Vệ tinh “điệp viên” của Châu Âu được phóng lên không gian để chụp quét bề mặt Trái Đất

Hy vọng sau chuyến phóng đi chiếc vệ tinh này, Cơ Quan Không Gian Châu Âu sẽ cho người ta biết sự thật về trái đất phẳng lì, chứ 0 phải có hình tròn quay như thiên hạ đã bị ăn "thịt lừa" bấy lâu !!! Trước khi những ai cho rằng "Hmmm ... lại thêm 1 thuyết âm mưu nữa", nhờ quí vị tham khảo bài viết "200 Proofs Earth is Not a Spinning Ball", mà trong đó có 2 bằng chứng rõ như ban ngày ---> #32 If “gravity” is credited with being a force strong enough to hold the world’s oceans, buildings, people and atmosphere stuck to the surface of a rapidly spinning ball, then it is impossible for “gravity” to also simultaneously be weak enough to allow little birds, bugs, and planes to take-off and travel freely unabated in any direction. & #33 If “gravity” is credited with being a force strong enough to curve the massive expanse of oceans around a globular Earth, it would be impossible for fish and other creatures to swim through such forcefully held water !!! ---> "200 Proofs Earth is Not a Spinning Ball" (http://www.atlanteanconspiracy.com/2015/08/200-proofs-earth-is-not-spinning-ball.html)

Vệ tinh “điệp viên” của Châu Âu được phóng lên không gian để chụp quét bề mặt Trái Đất
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/12/ve-tinh-quan-trac-trai-dat-sentinel-esa-_2o251tilgr3m9.jpg


http://www.daikynguyenvn.com/khoa-hoc-cong-nghe/ve%CC%A3-tinh-die%CC%A3p-vien-cu%CC%89a-chau-au-duo%CC%A3c-phong-len-khong-gian-de-giam-sat-su-phat-trien-cua-do-thi.html
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?