Vậy mà thế giới họ nói Việt Nam chưa có ngành công nghiệp ô tô ...

Ming MingMing Ming

06/09/2017/0

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/06/951_pvy7159ae9d736fe56_resized_2os54q4g3oq6m.jpg
Bình luận
-
Ngành công nghiệp ô tô của tương lai...

- Trả lời -

- 08/09/2017

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?