Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chi hơn 3,2 tỷ chỉ để tiếp khách, ăn vàng hay sao?

Bình luận
-
Các tỉnh thành trong Nam ngoài Bắc khi đi du lịch là hay liên hệ địa phương giao lưu ( Có qua có lại mà ). Vậy nên mới có những khoản khó trả lời nhưng vẫn đúng quy trình.

- Trả lời -

- 23/12/2016

Tưởng đăng tin gì giật gân!!!!!! Xưa rồi.

- Trả lời -

- 24/12/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?