Van điều khiển thủy lực Duplomatic

Mr TrựcMr Trực

11:59 - 25/09/0

Công ty Hoàng Phú Quý chuyên cung cấp van điện từ, van thủy lực, bơm thủy lực, xy lanh tại Việt Nam

Địa chỉ : Số 21/17G Đường số 11, Phường 11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

http://dailytudonghoa.com/timthumb.php?src=upload/images/van-thuy-luc-duplomatic.jpg&w=500&h=0&zc=1&a=tc

Model sản phẩm:

Solenoid valve DS5-RSA4/12N DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Solenoid valve coil DS5-RSA4/12N HPQ Vietnam

Solenoid valve DS5-S2/12N Web: www.hpqtech.com

Solenoid valve coil DS5-S2/12N Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

GP - External gear pumps 11100 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

1P - External gear pumps 11110 HPQ Vietnam

IGP - Internal gear pumps 12100 Web: www.hpqtech.com

DFP - Fixed displacement vane pumps 13100 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

PVD - Variable displacement vane pumps with direct adjuster 14100 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

PVE - Variable displacement vane pumps with direct pressure regulator 14110 HPQ Vietnam

New vane pumps PVE series 30. Web: www.hpqtech.com

They are variable displacement vane pumps with direct pressure regulator. Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

Available in four dimensions with... DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

PVA - Variable displacement vane pumps with pilot adjuster 14200 HPQ Vietnam

VPPM - Variable displacement axial-piston pumps for Web: www.hpqtech.com

medium-high pressure 16100 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

VPPL - Variable displacement axial-piston pumps DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

for medium-low pressure 16200 HPQ Vietnam

CRQ - Pilot operated pressure control valve 21110 Web: www.hpqtech.com

DBV - Direct operated pressure control valve 21120 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

PCK06 - Two- and three-way pressure compensator with DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

fixed or variable adjustment 21140 HPQ Vietnam

CD1-W - Direct operated pressure control valve 21200 Web: www.hpqtech.com

Details RM*-W - Pressure control valves 21210 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

Details RQ*-W - Pressure relief valves 21220 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Details RQ*P - Solenoid operated pressure relief valves 21300 HPQ Vietnam

RQM*-W Solenoid operated pressure relief valve with unloading Web: www.hpqtech.com

and pressure selection 21230 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

Details RQM*-P - Solenoid operated pressure relief valves DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

with unloading and pressure selection 21310 HPQ Vietnam

Details MRQA - Unloading valve (for circuits with accumulator) 21400 Web: www.hpqtech.com

Details RQ**-P - Unloading valve (for circuits with accumulator) 21410 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

Details RQ*M*-P - Unloading valve with automated or solenoid DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

operated venting 21420 HPQ Vietnam

Details RQM*K-P - Solenoid operated pressure relief valves with unloading Web: www.hpqtech.com

and pressure selection - explosion proof ATEX 94/9/CE 21510 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

The RQM*K-P valves are explosion-proof pressure relief valves, DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

available in in ISO 6264 (CETOP RP 121H) subplate HPQ Vietnam

mounting version with three nominal Web: www.hpqtech.com

Z*P - Pressure reducing valves 22300 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

Sequence valve (S) unloading valve (U) backpressure valve (T) DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

balancing valve (X) 23300 HPQ Vietnam

Details ZC2 - Balancing valves 24300 Web: www.hpqtech.com

Details DZC* - Balancing valves 24310 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

RS* - Double-acting throttle flow control valve 31200 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Details RSN* - Single-acting throttle flow control valve HPQ Vietnam

RPC1 - Pressure and temperature compensated flow control valve 32200 Web: www.hpqtech.com

Details RPC* - Pressure and temperature compensated Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

flow control valves 32300 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

RPC1-T3 - Pressure and temperature compensated three-way HPQ Vietnam

flow control valve 32250 Web: www.hpqtech.com

Details RPC*-*T3 - Pressure and temperature compensated Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

three-way flow control valves 32350 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

CP1R*-W - Roller operated fast/slow speed selection valve 36100 HPQ Vietnam

K4WA/C - Deceleration valve 36200 Web: www.hpqtech.com

DL2 - Solenoid operated directional control valve, Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

compact version - ISO 4401-02 (CETOP R02) 41100 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

pmax 250 bar Qmax 20 l/min HPQ Vietnam

Direct acting, subplate mounting directional control valve, Web: www.hpqtech.com

with mounting surface according to ISO 4401-02 (CETOP... Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

Details DS3 - Solenoid operated directional DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

control valve ISO 4401-03 41150 HPQ Vietnam

Details DL3 - Solenoid operated directional control valve Web: www.hpqtech.com

in compact execution 41211 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

pmax 280 bar Qmax 50 l/min Suitable for the mobile sector DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

(agricultural machines), it has four different surface treatments HPQ Vietnam

available: standard phosphating, carbonitriding with... Web: www.hpqtech.com

Details DL3B - 8 watt solenoid operated directional Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

control valve - ISO 4401-03 (CETOP 03) 41220 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Details Solenoid operated directional control valve HPQ Vietnam

with junction box NFPA D03 41230 Web: www.hpqtech.com

Details MDS3 - Solenoid operated directional control valve 41251 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

Details MDF3 - Shut-off solenoid valve 41270 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Details DS5 - Solenoid operated directional control valve 41310 HPQ Vietnam

Details Solenoid operated directional control valve with junction Web: www.hpqtech.com

box NFPA D05 41320 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

Details DL5 - Solenoid operated directional control valve DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

in compact execution 41330 HPQ Vietnam

pmax 320 bar Qmax 125 l/min Suitable for the mobile sector Web: www.hpqtech.com

(agricultural machines), it has four different surface treatments Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

available: standard phosphating, carbonitriding with... DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Details DL5B - DC Solenoid operated directional control valve HPQ Vietnam

in compact execution 41335 Web: www.hpqtech.com

pmax 320 bar Qmax 125 l/min Suitable for the application in Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

the mobile sector (agricultural machines). DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

The valve is available with DC current solenoids only.The... HPQ Vietnam

Details DD44 - Solenoid operated directional control valve 41350 Web: www.hpqtech.com

BD6 - Bankable directional control valve 44100 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

Details BLS6 - Bankable load sensing proportional control valve 44150 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

E*P4 - Pilot operated distributor solenoid or hydraulic controlled 41400 HPQ Vietnam

41400 catalogue updating: new high pressure version Web: www.hpqtech.com

Details DSP7 - Pilot operated distributor solenoid or hydraulic controlled 41420 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

41420 catalogue updating: new high pressure version DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Details DSP10 - Pilot operated distributor solenoid or hydraulic controlled 41440 HPQ Vietnam

DS(P)*M - Solenoid operated directional control valves with monitored spools 41505 Web: www.hpqtech.com

DT03 - Poppet type solenoid operated directional control valve 42200 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

Details MDT - Poppet type solenoid operated directional control valve 42250 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Details KT08 - Poppet type solenoid operated valve - cartridge type 43100 HPQ Vietnam

DSH* - Lever operated directional control valve 41600 Web: www.hpqtech.com

Details DSR3 - Roller cam operated directional control valve 41610 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

Details DSA* - Pneumatically operated directional control valve DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Details DSC3 - Hydraulically operated directional control valve 41630 HPQ Vietnam

Details DSB* - Self-reversing valve 41640 Web: www.hpqtech.com

EC - Electric connectors 49000 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

Details ECL - Power saving device for on-off solenoid valves 49300 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Details ECF - Amplified connector for fast command HPQ Vietnam

for on-off single solenoid valves49310 Web: www.hpqtech.com

Check valves VSK* - Shuttle valves - cartridge type 45110 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

VR*-I - Check valves - cartridge type 45100 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Details VD*-W* - Check valves - mounting in-line 45200 HPQ Vietnam

Details VR*-P - Check valves - subplate mounting 45300 Web: www.hpqtech.com

Details VP*-P*-MU - Hydro-pilot operated check valves 46300 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

CFP - Filling valves 46400 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Logic elements - LC* Cartridge valves - LP* Covers 48900 HPQ Vietnam

PM* - Subplates for pressure control valves, Web: www.hpqtech.com

flow control valves and directional valves 51000 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

PE - Blanking plate 59000 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

P2A*L - Manifolds for ISO 4401-03 valves with side ports 52100 HPQ Vietnam

Details P2X*M - Manifolds for ISO 4401-03 valves with ports on rear 52110 Web: www.hpqtech.com

P2* - Modular subplates for ISO 4401-03 (CETOP 03) valves 52000 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

Details P4D* - Modular subplates for ISO 4401-05 valves 53000 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

RM4*-MP - Subplate with pressure relief valve 53200 HPQ Vietnam

Details P4D-RQM5 - Modular subplate with pressure relief valve Web: www.hpqtech.com

and unloading solenoid valve 53300 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

PRM2 - Direct operated pressure relief valve ISO 4401-02 (CETOP R02) 61100 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Details MCD - Direct operated pressure relief valve 61200 HPQ Vietnam

Details MRQ - Pilot operated pressure relief valve 61220 Web: www.hpqtech.com

Details PBM3 - Backpressure valve 61260 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

Details RQ4M - Pilot operated pressure relief valve 61300 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Details PRM7 - Pilot operated pressure relief valve 61410 HPQ Vietnam

Details MZD - Direct operated three-way pressure reducing valve 62200 Web: www.hpqtech.com

Details Z4M - Pilot operated pressure reducing valve 62300 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

Details PZM7 - Pressure reducing valve 62410 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Details MSD - Direct operated sequence valve 63200 HPQ Vietnam

Details SD4M - Direct operated sequence valve 63300 Web: www.hpqtech.com

Details PCM3 - Two and three-way pressure compensator, Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

with fixed or variable adjustment 63310 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Details PCM5 - Two-way pressure compensator with fixed adjustment 63320 HPQ Vietnam

Details PCM8 - Two- and three-way pressure compensator with Web: www.hpqtech.com

fixed adjustment 63520 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

QTM2 - Flow restrictor valve ISO 4401-02 (CETOP R02) 64100 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Details MERS - Flow restrictor valve 64200 HPQ Vietnam

Details QTM5 - Flow restrictor valve 64310 Web: www.hpqtech.com

Details QTM7 - Flow restrictor valve 64410 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

Details RPC1*/M - Flow control valve 66200 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Details RPC1*/4M - Flow control valve 66300 HPQ Vietnam

CHM2 - Direct check valve ISO 4401-02 (CETOP R02) 65100 Web: www.hpqtech.com

Details MVR - Direct check valve 65200 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

Details MVR-RS/P - Direct check valve with flow restrictor 65210 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Details MVPP - Pilot operated check valve 65250 HPQ Vietnam

Details VR4M - Direct check valve 65300 Web: www.hpqtech.com

Details CHM5 - Pilot operated check valve 65360 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

Details CHM7 - Pilot operated check valve 65410 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

RLM3 - Electric fast/slow speed selection valve 66260 HPQ Vietnam

HC2 - ISO 6020/2 - DIN 24554 tie rods cylinders 71000 Web: www.hpqtech.com

HCX - Tie rods servo-cylinders 71100 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

HC3 - ISO 6022 heavy duty cylinders - DIN 24333 71200 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

CRE - Direct operated pressure control valve with electric HPQ Vietnam

proportional control 81100 Web: www.hpqtech.com

Details PRED3 - Direct operated pressure control valve 81210 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

Details PRED3G - Direct operated pressure control valve, DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

for open loop, with integrated electronics 81220 HPQ Vietnam

Details PRED3J - Direct operated pressure control valve Web: www.hpqtech.com

for closed loop, with integrated electronics 81230 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

Details PRE3 - Pilot operated pressure control valve 81240 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Details PRE3G - Pilot operated pressure control valve, for open loop HPQ Vietnam

with integrated electronics 81250 Web: www.hpqtech.com

Details PRE* - Pilot operated pressure relief valves Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

with proportional control 81310 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Details PRE*G - Pilot operated pressure relief valves, for open loop, HPQ Vietnam

with integrated electronics 81320 Web: www.hpqtech.com

Details PRE*J - Pilot operated pressure relief valves for closed loop, Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

with integrated electronics 81330 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Details MZE - Pilot operated pressure reducing valve with electric HPQ Vietnam

proportional control 81500 Web: www.hpqtech.com

Details ZDE3 - Direct operated pressure reducing valve with Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

electric proportional control 81510 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

ZDE3 valves are direct operated pressure reducing valves HPQ Vietnam

with electric proportional control. Web: www.hpqtech.com

Details ZDE3G - Direct operated pressure reducing valve with Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

proportional control and integrated electronics 81520 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

The ZDE3G HPQ Vietnam

Details DZCE* - Balancing valve with proportional control 81600 Web: www.hpqtech.com

Details DZCE*G - Balancing valve with proportional control, for open loop Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

with integrated electronics DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

RPCED1 -Direct operated flow control valve 82200 HPQ Vietnam

Details RPCED1-*/T3 - Three-way direct operated flow control valve 82210 Web: www.hpqtech.com

Details QDE* - Direct operated flow control valve Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

with proportional control and compensation 82220 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Details RPCER1 - Direct operated flow control valve with position feedback 82250 HPQ Vietnam

Details RPCE2-* - Pilot operated flow control valves ISO 6263-06 82300 Web: www.hpqtech.com

Details RPCE3-* - Pilot operated flow control valves ISO 6263-07 82450 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

DSE3 - Directional valve with proportional control 83210 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

Details DSE3B - Directional valve with proportional control 83215 HPQ Vietnam

DSE3G Web: www.hpqtech.com

DSE3J – Direct operated directional control valve Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

with feedback and integrated electronics - CETOP 03 83230 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

DSE3F - Directional valve with proportional control HPQ Vietnam

and electrical feedback 83240 Web: www.hpqtech.com

DSE5 - Directional valve with proportional control 83260 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

DSE5G - Directional valve with proportional control and DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

integrated electronics 83270 HPQ Vietnam

DSE5J - Directional valve with proportional control, Web: www.hpqtech.com

feedback and integrated electronics, CETOP 05 83280 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

DSPE* - Pilot operated directional valve with DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

proportional control 83310 HPQ Vietnam

DSPE*G - Pilot operated directional valve Web: www.hpqtech.com

with proportional control and integrated electronics 83320 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

DSPE*J - Proportional directional valve pilot operated DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

with feedback and integrated electronics 83330 HPQ Vietnam

DXJ3 - Electro-hydraulic servo-valve with integrated electronics 85110 Web: www.hpqtech.com

DXJ5 - Electro-hydraulic servo-valve with integrated electronics 85210 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

EDM-M* - Digital amplifier for open loop proportional valves 89250 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

EWM-S-B* - Digital card for stroke control in HPQ Vietnam

closed loop system 89400 Web: www.hpqtech.com

EWM-S-AA - Positioning card with digital setup Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

for stroke control in closed loop system 89410 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

EWM-S-AD HPQ Vietnam

EWM-S-DAD Web: www.hpqtech.com

EWM-SP-DAD Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

EWM-MS-AA DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

EWM-SS-DAD HPQ Vietnam

EWM-P-AA Web: www.hpqtech.com

EWM-PQ-AA Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

EWM-PID-AA DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

EWM-RL HPQ Vietnam

EWM-A-SV Web: www.hpqtech.com

FSI - Suction filter for submerged mounting 95100 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

FST - Suction filter with sealed mountig flange 95110 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

FRT - Return filter for flange mounting on the tank 95150 HPQ Vietnam

FRC - Return line filter for tank top or line mounting 95160 Web: www.hpqtech.com

FPH - Pressure filter for line mounting 95210 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

FPM - Medium pressure filter for line mounting 95220 DUPLOMATIC Valve Vietnam distributor

FPHM - Pressure filter for line mounting - modular version 95230 HPQ Vietnam

M63 - Pressure gauge 91000 Web: www.hpqtech.com

PS* - Piston type pressure switch 91100 Đại lý phân phối van DUPLOMATIC tại Việt Nam

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?