Van điện từ Norgren / Đại lý Norgren

mrgiauhgpmrgiauhgp

11:26 - 05/01/0

Norgren cung cấp một loạt các sản phẩm: Van điện từ Norgren kiểm soát khí nén và chất lỏng chất lượng cao như Bộ dẫn động, tay vịn, Phụ Tùng và van. Các nhãn hiệu sản phẩm đã được chứng minh bao gồm Lintra, Excelon, Pneufit, Martonair, Enots, Herion, FAS và Buschjost làm cho danh mục đầu tư sản phẩm Van điện từ Norgren một trong những danh mục mạnh nhất trong ngành công nghiệp. Vào Webstore Norgren để truy cập CAD, bảng dữ liệu và thông tin về các sản phẩm cốt lõi.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/01/05/7444414312_1515126360.jpg

NEN1cX2 1-1/2 2 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1cX3 1-1/2 3 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1cX4 1-1/2 4 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1cX5 1-1/2 5 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1cX6 1-1/2 6 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1cX8 1-1/2 8 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1cX10 1-1/2 10 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1cX12 1-1/2 12 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1DX1 2 1 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1DX2 2 2 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1DX3 2 3 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1DX4 2 4 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1DX5 2 5 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1DX6 2 6 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1DX8 2 8 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1DX10 2 10 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1DX12 2 12 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1EX1 2-1/2 1 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1EX2 2-1/2 2 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1EX3 2-1/2 3 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1EX4 2-1/2 4 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638


NEN1EX5 2-1/2 5 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1EX6 2-1/2 6 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1EX8 2-1/2 8 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1EX10 2-1/2 10 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1EX12 2-1/2 12 3/8" 3/8” 3/8” c24250638 c24470638 c2va00638

NEN1FX1 3-1/4 1 1/2" 1/2” 1/2” c24250748 c24470748 c2va00748

NEN1FX2 3-1/4 2 1/2" 1/2” 1/2” c24250748 c24470748 c2va00748

NEN1FX3 3-1/4 3 1/2" 1/2” 1/2” c24250748 c24470748 c2va00748

NEN1FX4 3-1/4 4 1/2" 1/2” 1/2” c24250748 c24470748 c2va00748

NEN1FX5 3-1/4 5 1/2" 1/2” 1/2” c24250748 c24470748 c2va00748

NEN1FX6 3-1/4 6 1/2" 1/2” 1/2” c24250748 c24470748 c2va00748

NEN1FX8 3-1/4 8 1/2" 1/2” 1/2” c24250748 c24470748 c2va00748

NEN1FX10 3-1/4 10 1/2" 1/2” 1/2” c24250748 c24470748 c2va00748

NEN1FX12 3-1/4 12 1/2" 1/2” 1/2” c24250748 c24470748 c2va00748

NEN1gX1 4 1 1/2" 1/2” 1/2” c24250748 c24470748 c2va00748

NEN1gX2 4 2 1/2" 1/2” 1/2” c24250748 c24470748 c2va00748

NEN1gX3 4 3 1/2" 1/2” 1/2” c24250748 c24470748 c2va00748

NEN1gX4 4 4 1/2" 1/2” 1/2” c24250748 c24470748 c2va00748

NEN1gX5 4 5 1/2" 1/2” 1/2” c24250748 c24470748 c2va00748

NEN1gX6 4 6 1/2" 1/2” 1/2” c24250748 c24470748 c2va00748

NEN1gX8 4 8 1/2" 1/2” 1/2” c24250748 c24470748 c2va00748

NEN1gX10 4 10 1/2" 1/2” 1/2” c24250748 c24470748 c2va00748

NEN1gX12 4 12 1/2" 1/2” 1/2” c24250748 c24470748 c2va00748

1/1/2002 49015a 49028a 49021 cc-1-07

2 49015a 49028a 49021 cc-1-07

2/1/2002 49015a 49028a 49021 cc-1-07

3/1/2004 49013a 49030a 49020 cc-1-12

4 49013a 49030a 49020 cc-1-12

A0133A1-Ps 1-1/2 x 1 1-1/2 1 3/8" 3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638

A0133A1-Ps 1-1/2 x 2 1-1/2 2 3/8" 3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638

A0133A1-Ps 1-1/2 x 3 1-1/2 3 3/8" 3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638

A0133A1-Ps 1-1/2 x 4 1-1/2 4 3/8" 3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638

A0133A1-Ps 1-1/2 x 5 1-1/2 5 3/8" 3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638

A0133A1-Ps 1-1/2 x 6 1-1/2 6 3/8" 3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638

Van điện từ Norgren, Van khí nén Norgren, Valve Norgren vietnam, Xy lanh Norgren, Cylinder Norgren vietnam, Đại lý Norgren, Norgren vietnam

Để biết thêm chi tiết thông tin và tư vấn miễn phí với giá cả hợp lý hãy gọi cho chúng tôi.

Huỳnh Thanh Giàu

[Technical Support & Senior Sales Eng ]

[Cellphone] +84 938 906 663

[Email ] giau@hgpvietnam.com

Online contact :

Skype: giau_12

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?