Vài lời cho cái việc rùm beng VỈA HÈ

Langthang0101Langthang0101

06/04/2017/0

Nhìn một vấn đề 1000 người thì có cả ngàn ý, thường họ nghiêng theo hướng có lợi cho họ, nên cái chuyện tranh cãi là tất yếu.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/06/image_2o5p8d0k5096r.jpeg


Thế nên cuộc đời này mới đẻ ra 2 từ "luật pháp" nghĩa là luật mà cả ngàn người ấy khi tranh cãi sẽ phải căn cứ vào để phân xử ai đúng ai sai.

Thời gian vừa qua cứ nghe mãi đâu đâu cũng chê nước mình chả thượng tôn pháp luật. Nhưng giờ chính quyền làm theo luật thì họ lại đòi tình.

Trong cái rối ren của việc áp dụng luật pháp hiện nay mà thêm cái tình nữa thì thành cả đám vịt. Xưa nay chắc người quản lý áp dụng tình nên tình trạng vỉa hè nó ra thế này. Tiền nhiều thì tình nhiều, lấn nhiều, không tiền thì miễn lấn nhá. Còn giờ có tiền hay không thì cũng đập nếu lấn, vậy thì công bằng rồi.

Cái quan trọng là xét việc lấn chiếm vỉa hè có hợp pháp không thôi. Chứ mấy báo, mấy mạng xã hội cứ giật tít kéo người thiếu hiểu biết đi lòng vòng chống lại việc thượng tôn pháp luật này thì biết bao giờ xã hội ta mới phát triển.

Quen thói chiếm dụng của công, phường vịn thì nhét tiền. Ai cãi chày xãi cối gì thì sự thật vẫn là VỈA HÈ LÀ CỦA CÔNG, làm sai rồi trả lại, chuyện nhà anh thế nào kệ anh. Nhà nước pháp quyền nghĩa là ai cũng theo pháp luật. Phải làm từ cái nhỏ, cái chuyện vỉa hè rành rành như thế mà còn bao biện thì hỏi chuyện gì mà họ không bao biện.

Ai cũng phải tôn trọng pháp luật, sai là đập, chưa phạt là may. Đằng sau chuyện này nữa là dẹp nạn bảo kê khiến tiền thuế vỉa hè chảy vô túi bọn bảo kê. Nhà nước không có một đồng thuế nào. Mà nhà nước không có tiền thuế ở chỗ này thì phải đi thu chỗ khác. Nên phí môi trường của xăng đòi tăng lên 8k là thế. Vậy thì để khỏi phải chịu tăng thuế thì người dân nên ủng hộ nhà nước moi tiền của bọn núp bóng hút tiền bảo kê ấy.

Tóm lại, em ủng hộ chuyện nhà nước giành lại vỉa hè. Lý do không chỉ để cho người đi bộ mà còn cho một thằng dân nghèo như em không phải è cổ ra bị thu thuế khác. Vậy thôi
Bình luận
-
Hay

- Trả lời -

- 06/04/2017

Thenk kìu.

-

- 06/04/2017

Up

- Trả lời -

- 07/04/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?