Va chạm nhỏ, 2 thanh niên choảng nhau nát mũ bảo hiểm trên phố Hà Nội

Sao nhiều thanh niên thích giải quyết vấn đề bằng nắm đấm nhỉ? Người lịch sự chẳng ai choảng nhau như thế này.
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?