[Ủy ban chứng khoán kiểm toán Nhà nước] ra “tối hậu thư” cho Bầu Đức- HAGL lâm nguy.,

http://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2018/2/27/photo1519705241678-151970524167847477608.jpg
Hai công ty của Bầu Đức rất hay bị nhắc nhở về việc chậm nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Uỷ ban chứng khoán Nhà nước vừa gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán đối với hai công ty của Bầu Đức, trước đó 2 công ty này đã bị cảnh báo.

Ngày 26/2, ông Lê Công Điền, Vụ trưởng Vụ giám sát công ty đại chúng, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, cơ quan này vừa gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán đối với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG) và Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico; HoSE: HNG).

Theo đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho hai doanh nghiệp nói trên được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị hai doanh nghiệp này công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính trên trang thông tin điện tử của công ty cũng như thực hiện công bố báo cáo tài chính trong thời gian sớm nhất.

Nếu không thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Ông Võ Trường Sơn, Tổng giám đốc HAGL cho biết, công ty đang phối hợp cùng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đồng thời cam kết hoàn thành báo cáo tài chính năm 2017 trước ngày 31/3/2018. Tương tự, bà Võ Thị Mỹ Hạnh, Tổng giám đốc HAGL Agrico cho biết sẽ hoàn tất báo cáo chính năm trước thời hạn này.

Trước đó, ngày 8/2/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã có văn bản nhắc nhở HAGL và HAGL Agrico về việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm liên tiếp.

Nếu tiếp tục chậm nộp báo cáo tài chính năm thứ 3, tức năm 2017, thì cổ phiếu của doanh nghiệp này sẽ rơi vào tình trạng bị huỷ bỏ niêm yết theo quy định.

http://soha.vn/ubcknn-ra-toi-hau-thu-cho-hai-cong-ty-cua-bau-duc-20180227112128384.htm

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?