Uport Moxa vietnam / Bộ chuyển đổi Moxa

mrgiauhgpmrgiauhgp

13:34 - 24/01/0

Uport Moxa vietnam / Bộ chuyển đổi Moxa

Giải pháp Ethernet công nghiệp của Moxa vietnam được thiết kế riêng để mở rộng hội tụ mạng tự động cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi. Với sự hỗ trợ từ các giải pháp Moxa, nhiều mạng công nghiệp có thể được thống nhất thành một giải pháp tích hợp Ethernet tích hợp duy nhất bao gồm kết nối có dây, không dây và bảo mật.

Đại lý Moxa

Giới thiệu về Bộ chuyển đổi Moxa :

Uport Moxa vietnam được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các ngành công nghiệp. Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hưng Gia Phát là nhà phân phối thiết bị Moxa chính hãng tại Việt Nam.

Moxa vietnam

Đại lý phân phối Moxa

Bộ chuyển đổi Moxa

Nport Moxa

Đại lý Moxa

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/01/24/5987439358_1516775630.jpg

Uport 1650-8

Thiết bị mạng không dây AWK-3191

Thiết bị mạng không dây WAC-2004

Nport P5150A

Thiết bị chuyển đổi tín hiệu TCF-142

Model :

NPort IA5250AI-T 2-port RS-232/422/485 serial device server with 2 KV isolation, 10/100MBaseT(X), 1KV serial surge, -40~75℃

NPort IA5250AI-T-IEX 2-port RS-232/422/485 serial device server with 2 KV isolation, 10/100MBaseT(X), 1KV serial surge, -40~75℃, IECEx Certification Approval

NPort IA5250A-T 2-port RS-232/422/485 serial device server, 10/100MBaseT(X), 1KV serial surge, -40~75℃

NPort IA5250A-T-IEX 2-port RS-232/422/485 serial device server, 10/100MBaseT(X), 1KV serial surge, -40~75℃, IECEx Certification Approval

NPort IA5250-IEX 2-port RS-232/422/485 to 2-ports 10/100BaseT(X), 0 to 55°C, IECEx

NPort IA5250-T 2-port RS-232/422/485 serial device server, 10/100MBaseT(X) (RJ45), -40~75℃

NPort IA5250-T-IEX 2-port RS-232/422/485 to 2-ports 10/100BaseT(X), -40 to 75°C, IECEx

NPort IA5450A 4-port RS-232/422/485 serial device server, 10/100MBaseT(X), 1KV serial surge

NPort IA5450AI 4-port RS-232/422/485 serial device server with 2 KV isolation, 10/100MBaseT(X), 1KV serial surge

NPort IA5450A-IEX 4-port RS-232/422/485 serial device server, 10/100MBaseT(X), 1KV serial surge, IECEx Certification Approval

NPort IA5450AI-IEX 4-port RS-232/422/485 serial device server with 2 KV isolation, 10/100MBaseT(X), 1KV serial surge, IECEx Certification Approval

NPort IA5450AI-T 4-port RS-232/422/485 serial device server with 2 KV isolation, 10/100MBaseT(X), 1KV serial surge, -40~75℃

NPort IA5450AI-T-IEX 4-port RS-232/422/485 serial device server with 2 KV isolation, 10/100MBaseT(X), 1KV serial surge, -40~75℃, IECEx Certification Approval

NPort IA5450A-T 4-port RS-232/422/485 serial device server, 10/100MBaseT(X), 1KV serial surge, -40~75℃

NPort IA5450A-T-IEX 4-port RS-232/422/485 serial device server, 10/100MBaseT(X), 1KV serial surge, -40~75℃, IECEx Certification Approval

NPort P5150A 1-port RS-232/422/485 device server, 10/100M Ethernet, DB9 male, PoE, 0-60℃, 1KV serial surge

NPort P5150A-T 1-port RS-232/422/485 device server, 10/100M Ethernet, DB9 male, PoE, -40~75℃, 1KV serial surge

NPort S8455I-MM-SC 4 port device server, RS-232/422/485, 3 port 10/100 Ethernet, 2 port 100M Multi mode Fiber, SC connector,15KV ESD, 12-48 VDC

NPort S8455I-MM-SC-T 4 port device server, RS-232/422/485, 3 port 10/100 Ethernet, 2 port 100M Multi mode Fiber, SC connector,15KV ESD, 12-48 VDC, -40~75℃

NPort S8455I-SS-SC 4 port device server, RS-232/422/485, 3 port 10/100 Ethernet, 2 port 100M Single mode Fiber, SC connector,15KV ESD, 12-48 VDC

NPort S8455I-SS-SC-T 4 port device server, RS-232/422/485, 3 port 10/100 Ethernet, 2 port 100M Single mode Fiber, SC connector,15KV ESD, 12-48 VDC, -40~75℃

NPort S8458-4S-SC-T 4 RS-232/422/485 ports, 4 10/100M Ethernet ports, 4 100M single-mode fiber ports with SC connector, 12-48VDC, -40 to 85℃ operating

NPort W2004 4-port RS-232/422/485 Device Server with 802.11g WLAN, antenna, US band, US plug

NPort W2150A 1 Port Wireless Device Server, 3-in-1, 802.11 a/b/g WLAN, 12-48 VDC, 0 to 55℃, w/adapter

NPort W2150A-T 1 Port Wireless Device Server, 3-in-1, 802.11 a/b/g WLAN, 12-48 VDC, -40 to 75℃

NPort W2250A 2 Port Wireless Device Server, 3-in-1, 802.11 a/b/g WLAN, 12-48 VDC, 0 to 55℃, w/adapter

NPort W2250A-T 2 Port Wireless Device Server, 3-in-1, 802.11 a/b/g WLAN, 12-48 VDC, -40 to 75℃

NPort W2250-JP 2-port RS-232/422/485 Device Server with 802.11b WLAN, antenna, Japan band, US plug

NPort Z2150 1-port serial to ZigBee converter, 0 to 60°C operating temperature

NPort Z2150-T 1-port serial to ZigBee converter, -40 to 75°C operating temperature

NPort Z3150 1-port ZigBee to Ethernet gateway, 0 to 60°C operating temperature

NPort Z3150-T 1-port ZigBee to Ethernet gateway, -40 to 75°C operating temperature

OPT 8A 8 Port Connection Box, DB25F, 150CM Cable

OPT 8A+ 8 Port Connection Box, DB25F, 150CM Cable

OPT 8B 8 Port Connection Box, DB25M, 150CM Cable

OPT 8B+ 8 Port Connection Box, DB25M, 150CM Cable

OPT 8I 8 Port Connection Box, RS-422/485, w/ Isolation

OPT 8I+ 8 Port Connection Box, RS-422/485, w/ Isolation

OPT 8S 8 Port Connection Box, DB25F, w/ Surge

OPT 8S+ 8 Port Connection Box, DB25F, w/ Surge

OPT8-M9 8 Port Connection Box, DB9M, Matel Case

OPT8-M9+ 8 Port Connection Box, DB9M, Matel Case

OPT8-RJ45 8 Port Connection Box, RJ45, Matel Case

OPT8-RJ45+ 8 Port Connection Box, RJ45, Matel Case

PAK-Magnet magnets for 4/8 Ports UPort

POS-104UL w/o Cable 4 Port UPCI Board, w/o Cable, RS-232, LowProfile

POS-104UL-DB9M 4 Port UPCI Board, w/ DB9M Cable, RS-232, LowProfile

POS-104UL-T 4 Port UPCI Board, RS-232, LowProfile, Wide Temperature

PTC-101-M12-S-SC-LV-T Industrial Media Converter, M12 connector, single mode, SC connector, 20-72 VDC, -40 to 85°C

PTC-101-M12-S-ST-LV-T Industrial Media Converter, M12 connector, single mode, ST connector, 20-72 VDC, -40 to 85°C

PTC-101-M-LC-HV Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, multi-mode with LC connector, 1 isolated power supply (88-300 VDC or 85-264 VAC), -40 to 85°C operating temperature

PTC-101-M-LC-LV Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, multi-mode with LC connector, dual redundant power inputs (20-70 VDC), -40 to 85°C operating temperature

PTC-101-M-SC-HV Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, multi-mode with SC connector, 1 isolated power supply (88-300 VDC or 85-264 VAC), -40 to 85°C operating temperature

PTC-101-M-SC-LV Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, multi-mode with SC connector, dual redundant power inputs (20-70 VDC), -40 to 85°C operating temperature

PTC-101-M-ST-HV Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, multi-mode with ST connector, 1 isolated power supply (88-300 VDC or 85-264 VAC), -40 to 85°C operating temperature

PTC-101-M-ST-LV Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, multi-mode with ST connector, dual redundant power inputs (20-70 VDC), -40 to 85°C operating temperature

PTC-101-S-LC-HV Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, single-mode with LC connector, 1 isolated power supply (88-300 VDC or 85-264 VAC), -40 to 85°C operating temperature

PTC-101-S-LC-LV Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, single-mode with LC connector, dual redundant power inputs (20-70 VDC), -40 to 85°C operating temperature

PTC-101-S-SC-HV Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, single-mode with SC connector, 1 isolated power supply (88-300 VDC or 85-264 VAC), -40 to 85°C operating temperature

PTC-101-S-SC-LV Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, single-mode with SC connector, dual redundant power inputs (20-70 VDC), -40 to 85°C operating temperature

PTC-101-S-ST-HV Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, single-mode with ST connector, 1 isolated power supply (88-300 VDC or 85-264 VAC), -40 to 85°C operating temperature

PTC-101-S-ST-LV Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, single-mode with ST connector, dual redundant power inputs (20-70 VDC), -40 to 85°C operating temperature

PWC-C13AU-3B-183 POWER CORD 10A 250V 1.8M SAA BK

PWC-C13CN-3B-183 POWER CORD 10A 250V 1.8M CCC BK

PWC-C13EU-3B-183 POWER CORD 10A 250V 1.8M EU BK

PWC-C13JP-3B-183 POWER CORD 7A 125V 1.8M PSE BK

PWC-C13UK-3B-183 POWER CORD 5A 250V 1.8M UK BK

PWC-C13US-3B-183 POWER CORD 110V 1.8M BK

PWC-C7AU-2B-183 Power Cord Australia Plug CONN' 2 pin

PWC-C7EU-2B-183 Power Cord Euro Plug

PWC-C7JP-2B-183 Power Cord USA Straight Plug

PWC-C7UK-2B-183 Power Cord British Plug

PWC-C7US-2B-183 Power Cord USA Straight Plug

PWR-05200-AU-S1 100-240 VAC input, 2A@5 VDC output, SAA, UK Plug

PWR-05200-EU-S1 5V 2A, 5.5/2.5/9.5, EU Plug

PWR-12040-AU-S1 PWR-12040-AU-S1 5.5/2.1/9.0/90D

PWR-12042-US-S2 ADP/SW 12V/0.42A USA 5.5/2.1/9.0/90D

PWR-12050-WPAU-S1 12V 0.5A, 5.5/2.1/7.5, w/Nut, w/AU Plug

PWR-12050-WPAU-S2 12V 0.5A, 5.5/2.1/9.0, w/AU Plug

PWR-12050-WPEU-S1 12V 0.5A, 5.5/2.1/7.5, w/Nut, w/EU Plug

PWR-12050-WPEU-S2 12V 0.5A, 5.5/2.1/9.0, w/EU Plug

PWR-12050-WP-S2 12V 0.5A, 5.5/2.1/9.0, w/o AC Plug

PWR-12050-WPUK-S1 12V 0.5A, 5.5/2.1/7.5, w/Nut, w/UK Plug

PWR-12050-WPUK-S2 12V 0.5A, 5.5/2.1/9.0, w/UK Plug

PWR-12050-WPUSJP-S1 12V 0.5A, 5.5/2.1/7.5, w/Nut, w/USJP Plug

PWR-12050-WPUSJP-S2 12V 0.5A, 5.5/2.1/9.0, w/USJP Plug

PWR-12120-USJP-S2 ADP GPSA1200120 UL/PSE 100-240Vac12V1.2A

PWR-12125-DT-S2 12V 1.25A, 5.5/2.1/7.5, w/Nut,Desktop

PWR-12150-AU-S2 Power adaptor 12V, 1.5A 5.5/2.1/9.0 AU Plug

PWR-12150-AU-SA-T 12V 1.5A, 5.5/2.1/7.5, w/Nut WT, -40 to 75°C, AU Plug

PWR-12150-CN-S1 ADP/SW 12V/1.5A China 5.5/2.1/9/90D CR

PWR-12150-CN-S2 ADP/SW 12V1.5A China 5.5/2.1/7.5/180w/Nu

PWR-12150-EU-S2 ADP AD-1201200DV 230Vac 12V 1.2A TUV

PWR-12150-EU-SA-T 12V 1.5A, 5.5/2.1/7.5, w/Nut WT, -40 to 75°C, EU Plug

PWR-12150-UK-S2 ADP/SW 12V/1.5A UK 5.5/2.1/9.0/90D

PWR-12150-UK-SA-T 12V 1.5A, 5.5/2.1/7.5, w/Nut WT, -40 to 75°C, UK Plug

PWR-12150-USJP-SA-T 12V 1.5A, 5.5/2.1/7.5, w/Nut WT, -40 to 75°C, USJP Plug

PWR-12150-USJP-T1 12V 1.5A, 5.5/2.1/7.5, w/Nut WT, -40 to 75°C, USJP Plug

PWR-12200-DT-S1 ADP/SW/D 12V/2A 5.5/2.1/7.5/180D w/Nut

PWR-12300-WP-S1 12V 3A, 5.5/2.1/9.5, w/Nut w/o AC Plug

PWR-190-AC Optional power supply module for TRC-190 series, 110V to 220V AC input

PWR-190-DC-48 Optional power supply module for TRC-190 series, 48V DC input

PWR-Plug-AU-01 Power Plug, Plug type:AU

PWR-Plug-EU-01 Power Plug, Plug type:EU

PWR-Plug-UK-01 Power Plug, Plug type:UK

PWR-Plug-USJP-01 Power Plug, Plug type:USJP

PWS-24W24V-OF-01 PWRS/24W264Vac380Vdc24V1A OU1242401a 60C

PWS-42W051212-DT-01 PWS-42W051212-DT-01 C14 MiniDIN6P

TB-F25 Wiring Terminal

TB-F9 Wiring Terminal

TB-M25 Wiring Terminal

TB-M9 Wiring Terminal

TCC-100 Industrial RS-232/422/485 Converter.

TCC-100I Industrial RS-232/422/485 Converter. 2.5KV Isolation

TCC-100I-T Industrial RS-232/422/485 Converter. 2.5KV Isolation -40 to 85°C

TCC-100-T Industrial RS-232/422/485 Converter. -40 to 85°C

TCC-120 Industrial RS-422/485 Repeater

TCC-120I Industrial RS-422/485 Isolator/Repeater

TCC-80 RS-232/422/485 Converter. Port Powered.

TCC-80-DB9 RS-232/422/485 Converter. Port Powered. RS-485 connector: DB9M

TCC-80-DB9-RP Retail package (10 pcs), RS-232/422/485 Converter. Port Powered. RS-485 connector: DB9M.

TCC-80I RS-232/422/485 Converter. Port Powered. 2.5 KV Isolation.

TCC-80I-DB9 RS-232/422/485 Converter. Port Powered. 2.5 KV Isolation. RS-485 connector: DB9M

TCC-80I-DB9-RP Retail package (10 pcs), RS-232/422/485 Converter. 2.5 KV Isolation. RS-485 connector: DB9M.

TCC-80I-RP Retail package (10 pcs), RS-232/422/485 Converter. Port Powered. 2.5 KV Isolation.

TCC-80-RP RS-232/422/485 Converter. Port Powered.

TCC-82 RS-232 Isolator. Port Powered, 4KV Isolation.

TCC-82-RP Retail package (10 pcs), RS-232 Isolator. Port Powered, 4KV Isolation.

TCF-142-M-SC RS-232/422/485 to Fiber Optic Converter. SC Multi-mode.

TCF-142-M-SC-RM RS-232/422/485 to Fiber Optic Converter. SC Multi-mode. Slide-in Module

TCF-142-M-SC-T RS-232/422/485 to Fiber Optic Converter. SC Multi-mode, -40 to 75°C

TCF-142-M-ST RS-232/422/485 to Fiber Optic Converter. ST Multi-mode.

TCF-142-M-ST-RM RS-232/422/485 to Fiber Optic Converter. ST Multi-mode. Slide-in Module

TCF-142-M-ST-T RS-232/422/485 to Fiber Optic Converter. ST Multi-mode, -40 to 75°C

TCF-142-S-SC RS-232/422/485 to Fiber Optic Converter. SC Single-mode.

TCF-142-S-SC-RM RS-232/422/485 to Fiber Optic Converter. SC Single mode. Slide-in Module

TCF-142-S-SC-T RS-232/422/485 to Fiber Optic Converter. SC Single-mode, -40 to 75°C

TCF-142-S-ST RS-232/422/485 to Fiber Optic Converter. ST Single-mode.

TCF-142-S-ST-RM RS-232/422/485 to Fiber Optic Converter. ST Single mode. Slide-in Module

TCF-142-S-ST-T RS-232/422/485 to Fiber Optic Converter. ST Single-mode, -40 to 75°C

TCF-90-M-ST RS-232 to Fiber Optic Converter. Port Powered, ST Multie-mode.

TCF-90-S-ST RS-232 to Fiber Optic Converter. Port Powered, ST Single-mode.

TRC-190-AC 19 inches chassis, 110V to 220V AC input, 19 slots

TRC-190-DC-48 19 inches chassis, 48V DC input, 19 slots

UPort 1110 1 Port USB-to-Serial Adaptor, RS-232

UPort 1130 1 Port USB-to-Serial Adaptor, RS-422/485

UPort 1130I 1 port USB-to-Serial Hub, RS-422/485, w/ Isolation

UPort 1150 1 port USB-to-Serial Hub, RS-232/422/485

UPort 1150I 1 port USB-to-Serial Hub, RS-232/422/485, w/ Isolation

UPort 1250 2 Port USB-to-Serial Hub, RS-232/422/485

UPort 1250I 2 Port USB-to-Serial Hub, AU Plug, RS-232/422/485, w/ Isolation

UPort 1410 4 Port USB-to-Serial Hub, RS-232

UPort 1450 4 Port USB-to-Serial Hub, RS-232/422/485

UPort 1450I 4 Port USB-to-Serial Hub,US Plug, RS-232/422/485, w/ Isolation

UPort 1610-16 16 Port USB-to-Serial Hub, US Plug, RS-232

UPort 1610-8 8 Port USB-to-Serial Hub, AU Plug, RS-232

UPort 1650-16 16 Port USB-to-Serial Hub, US Plug, RS-232/422/485

UPort 1650-8 8 Port USB-to-Serial Hub, AU Plug, RS-232/422/485

UPort 204 4 Port entry-level USB Hub, w/ adapter

UPort 207 7 Port entry-level USB Hub, w/ adapter

UPort 2210 2 port USB-to-Serial Converter, RS-232

UPort 2410 4 port USB-to-Serial Converter, RS-232

UPort 404 4 Port industrial-grade USB Hub, w/ adapter

UPort 404-T w/o Adapter 4 Port industrial-grade USB Hub, w/o adapter, Wide Temperature

UPort 407 7 Port industrial-grade USB Hub, w/ adapter

UPort 407-T w/o Adapter 7 Port industrial-grade USB Hub, w/o adapter, Wide Temperature

WK-36-02 Wall mounting kit for NPort IA5150A/5250A

Thiết bị chuyển đổi Moxa, Bộ chuyển đổi Moxa, Đại lý Moxa, Moxa vietnam, Nport Moxa vietnam, Uport Moxa vietnam

Để biết thêm chi tiết thông tin và tư vấn miễn phí với giá cả hợp lý hãy gọi cho chúng tôi.

Huỳnh Thanh Giàu

[Technical Support & Senior Sales Eng ]

[Cellphone] +84 938 906 663

[Email ] giau@hgpvietnam.com

Online contact :

Skype: giau_12

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT

Địa chỉ : 58 Đường số 45 , Phường 14 , Quận Gò Vấp , T/PHCM , Việt Nam.

ĐT : +84 ( 08 ) 38958795 - Fax : + 84 ( 08 ) 38958796

Email : info@hgpvietnam.com - Website : www.hgpvietnam.com 

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?