Uống bia bằng thau đẳng cấp dân chơi Campuchia, có thánh nào dám thử?

Thiên NhiênThiên Nhiên

13/07/2016/0

Bọn anh rất ít khi uống bia, mỗi lần uống chỉ uống được có mỗi thau thế thôi. Đô cùng thường, uống cạn 100% thau này hẳn sẽ có vé vào thẳng bệnh viện súc ruột luôn. Dân chơi Campuchia - Hãy nhậu theo cách của bạn!
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?