Tỷ giá Bitcoin hôm nay 13/11: trượt thảm hại trong vũng giá thấp

ChauPham89ChauPham89

13/11/2017/0

Tỷ giá Bitcoin hôm nay 13/11 không có nhiều sự biến động. Chỉ là một chiều giảm ảm đạm.

MỜi các bạn xem chi tiết tại:

http://vietnammoi.vn/gia-bitcoin-hom-nay-1311-truot-theo-da-kho-tin-61039.html

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/11/13/5778072098_1510566345.jpg
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?