Tuyển dụng bá đạo của một Manager lĩnh vực F&B

Mr.TuiMr.Tui

16/11/2016/0

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/16/slide1_2nf6afd4hs57m.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/16/slide2_2nf6afd4tmmtf.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/16/slide3_2nf6afd8piqt4.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/16/slide4_2nf6akitbh5hn.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/16/slide5_2nf6akj0m5fmh.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/16/slide6_2nf6alp7knege.jpg
2 bình luận
Chữ "vướng" bận có 'g', nên tra cứu tự điện hay Google trước khi đăng, tập tành viết tiếng Việt cũng nên bổ túc thêm kiến thức văn hóa tiếng Việt. Viết sai cho người khác đọc là thiếu tôn trọng. Mà thiếu tôn trọng chẳng ai muốn đọc: THẾ THÌ KHÔNG NÊN ĐĂNG!

- Trả lời -

- 16/11/2016

Chữ blah blah blah viết như vầy mới đúng, tập tành viết sinh ngữ ngoại, bắt đầu nên viết cho đúng!

- Trả lời -

- 16/11/2016

Bạn có thể quan tâm
<>
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?