Tử tù trốn trại thứ 2 Nguyễn Văn Tình bị bắt tại Hòa Bình

ku kong kongku kong kong

06:14 - 17/09/0

Bình luận
-
Nhanh quá nhỉ

- Trả lời -

- 06:16 - 17/09

Bắt thì nhanh thôi!

-

- 07:51 - 17/09

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?