Tử tù trốn trại thứ 2 Nguyễn Văn Tình bị bắt tại Hòa Bình

ku kong kongku kong kong

17/09/2017/0

Bình luận
-
Nhanh quá nhỉ

- Trả lời -

- 17/09/2017

Bắt thì nhanh thôi!

-

- 17/09/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?