Từ tiên tri mù Vanga đến Sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ứng nghiệm cho VN.Vẫn còn nguyên giá trị....

Ông đã tiên đoán đc trước biến cố biển Đông và kết cục?..
Tài tiên tri, tầm nhìn vượt không-thời gian của bà Vanga không thể bàn cãi. Ở Việt Nam vào thế kỷ 16 cũng từng có một bậc trí nhân với khả năng tiên liệu mọi việc “như thần” – đó là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/16/tu-vanga-den-trang-trinh-nguyen-binh-khi_2n67al19o9l7o.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/16/tu-vanga-den-trang-trinh-nguyen-binh-khi_2n67a7734ilsm.jpg


Tượng Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Sấm Trạng Trình và những bí ẩn cho hậu thế

Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491–1585), dân gian hay gọi Trạng Trình, là một nhà văn hóa lỗi lạc của Việt Nam trong thế kỷ 16. Ông được người đời biết đến vai trò một nhà thơ lớn, một thầy giáo nổi tiếng tài năng và đức độ.

Không chỉ giỏi văn chương, cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm còn là một “nhà tiên tri” nổi tiếng với tài dự đoán nhiều sự kiện hệ trọng trong suốt chiều dài lịch sử. Cuốn Phả ký Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 1743 đã nhận xét: “Ông là người khôi ngô anh tuấn, học hết các kinh sách lại rất tinh tế về nghĩa lý Kinh Dịch. Phàm việc mưa nắng, lụt hạn, họa phúc, điềm dữ, điềm lành, cơ suy, cơ thịnh... việc gì cũng biết trước”.

Ông đã để lại cho đời 487 câu sấm ký gọi là “Sấm Trạng Trình” cách đây đã trên 500 năm. Thật là lùng là có rất nhiều sự kiện lịch sử Việt Nam và thế giới suốt 500 năm qua ứng nghiệm với “lời sấm Trạng Trình”.

Giai thoại nổi tiếng nhất về lời sấm truyền của Trạng Trình đó là câu chuyện hình thành nhà Nguyễn ở phương Nam. Năm 1568, chúa Nguyễn Hoàng lo sợ sau khi thấy anh mình là Nguyễn Uông bị anh rể Trịnh Kiểm giết chết nên đã sai người đến xin lời sấm Trạng Trình ở am Bạch Vân. Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ vào đàn kiến đang bò trên hòn non bộ và thong thả bảo: “Hoành Sơn nhất đái khả dĩ dung thân” (có nghĩa là: Hoành Sơn một dải, có thể sinh sống được).

Nghe lời Trạng Trình, Nguyễn Hoàng xin trấn thủ đất Thuận Hóa từ đèo Ngang trở vào, dựng nên cơ nghiệp nhà Nguyễn. Không những vậy, đây còn là tiền đề cho công cuộc mở mang bờ cõi của nước ta xuống phía Nam – câu sấm truyền mang tầm vóc thời đại! Nhà Nguyễn sau này đã đổi câu sấm thành “Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân” với mong muốn giữ cơ nghiệp muôn đời.

Thời gian sau đó, Trịnh Kiểm chưa biết làm sao để soán ngôi nhà Hậu Lê do vua Lê Trung Tông tuyệt tự nên bèn nhờ người tới hỏi Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trạng Trình chỉ nói mấy câu sau “Mấy năm nay mất mùa, nên tìm giống cũ mà gieo”, “Giữ chùa thờ phật thì ăn oản”. Trịnh Kiểm hiểu ý, cho tìm tôn thất nhà Lê về đưa lên làm vua (Lê Anh Tông) nhưng thức chất Trịnh Kiểm đứng sau nắm mọi quyền hành, tạo nên thời kỳ Vua Lê – Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài.

Theo lời nhà thơ Nguyễn Thụy Kha – người chuyên nghiên cứu Trạng Trình, nhiều câu sấm truyền khác của cụ còn đúng với cả những sự kiện thế giới. Điển hình như câu: “Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh/Can qua xứ xứ khổ đao binh/Mã đề dương cước anh hùng trận/Thân dậu niên lai kiến thái bình”. Câu này dịch nôm na nghĩa là cuối năm Thìn đầu năm Tỵ sẽ khởi đầu có chiến tranh, ứng với Chiến tranh thế giới lần 2 – cuộc chiến thảm khốc bậc nhất lịch sử chiến tranh hiện đại.

Thế chiến thứ 2 rục rịch từ khi phát xít Đức tấn công Ba Lan cuối năm 1939 đến khoảng cuối năm 1940 (cuối năm Thìn - Long vĩ), sang năm 1941 (đầu năm Tỵ - Xà đầu) Hitler tấn công Liên Xô. Qua cuối năm 1942, giữa năm 1943 (Mã đề dương cước) thì đến năm 1944 - 1945 (Thân Dậu niên lai kiến thái bình) hòa bình mới lập lại.

Tầm nhìn xuyên thời đại của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm còn thể hiện trong bài thơ Cự Ngao Đới Sơn (Bạch Vân Am Thi tập). Cụ viết: "Biển Đông vạn dặm dang tay giữ/Đất Việt muôn năm vững trị bình/Chí những phù nguy xin gắng sức/Cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình". Trạng Trình không chỉ nhìn trước những căng thẳng tranh chấp biển Đông mà còn là lời căn dặn con dân nước Việt muôn đời cần ghi nhớ: Muốn hòa bình, thịnh trị cần phải giữ lấy biển Đông, giữ lấy “Cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình”.

Trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, những câu nói, lời sấm truyền của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn mang hơi thở thời đại và chờ đợi hậu thế giải mã những bí ẩn sau những câu chữ.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/16/tu-vanga-den-trang-trinh-nguyen-binh-khi_2n67a76pjie57.jpg


Nhà tiên tri Vanga lúc sinh thời.
http://vntinnhanh.vn/the-gioi/tu-tien-tri-mu-vanga-den-sam-trang-trinh-nguyen-binh-khiem-88350
Bình luận
-
'

- Trả lời -

- 17/09/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?