Tự nhiên bị nợ Ngân hàng VPBank!

Đảo BạcĐảo Bạc

14:01 - 16/05/0

Tôi chưa hề mở thẻ tín dụng tại Ngân hàng VPBank, nhưng thời gian gần đây Ngân hàng này liên tục gửi Mail đòi nợ tôi. 

Điều lạ là tôi đã phản hồi rất nhiều lần nhưng ngân hàng đều làm ngơ!

Theo các anh/chị tôi cần làm gì để họ chấm dứt tình trạng này!

Bình luận
-
tốt nhất bạn đến ngân hàng làm cho rõ mọi việc. Nếu đúng là bạn nợ ngân hàng mà bạn không hề hay biết gì, tức là bạn bị làm thẻ với số cmnd bị lộ rồi đó. 

- Trả lời -

- 16:46 - 16/05

Mình có hỏi ngân hàng thì ngân hàng đọc số CMND ko phải số của mình

-

- 11:42 - 17/05

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?