Trương Thế Vinh bị trộm đập tan cửa xe, lấy trộm Macbook: Để máy tính trong xe thì mời trộm rồi

Kinh nghiệm quý báu mà dù ở nước nào đi nữa cũng phải nhớ: Không bao giờ được để đồ đắt tiền trên xe. Đặc biệt mà để trên ghế thì hỏng hẳn.

Cửa kính ô tô, đập phát là hỏng.

Thôi thì, cố mà lấy về được cái máy tính nào thì hay cái đấy thôi.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/28/screen-shot-2017-03-28-at-17-07-21-14906_2o4ftthoq9fgn.png


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/28/2-1490695871341_2o4ftthkcof7t.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/28/ttv1-1490695871343_2o4ftthkfts0n.jpg


Bình luận
-
Căng à nha, mất mấy thứ khác còn mua lại được, làm lại được chứ trong laptop mà có cái cờ lip nào nhợi cởm là "khó đỡ" à.

- Trả lời -

- 28/03/2017

Cứ gì ở VN, ở Pháp để như thế cũng là mời trộm cắp nhé Vinh!

- Trả lời -

- 29/03/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?