Trực tiếp lễ ra mắt Bphone 2

Hoành tráng và như phim bom tấn nhé!

Bình luận
-
Anh Kim Jong Un sản xuất hạt nhân, A Quảng sản xuất Bphone, vũ khí nào sẽ thống lĩnh thế giới?

- Trả lời -

- 08/08/2017

Anh Quảng đang chiếm thế thượng phong

-

- 08/08/2017

Nói chưa đủ mệt sao cứ phài đi đi lại lai thể chú?

- Trả lời -

- 08/08/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?