Trót dại nhờ cư dân mạng xóa con bò trong ảnh, chàng trai nhận ngay một bài học nhớ đời!

Quá nhọ cho anh rồi, ai bảo không dưng đòi xóa bò. Trong khi con bò người ta đứng ngoan hiền là thế, có đụng chạm gì anh đâu mà anh nỡ vậy. Bài học rút ra là đừng bao giờ mang ảnh lên mạng nhờ vả photoshop MIỄN PHÍ nhé!
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/10/che-anh-blogtamsu-1_2mhaaradnl8dt.jpg

Chỉ vì một con bò trong bức ảnh, mà chàng trai nhận được kết cục quá bi thương.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/10/che-anh-blogtamsu-13_2mhaarblp1rk0.jpg

Dám đòi xóa bố à?
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/10/che-anh-blogtamsu-3_2mhaat2hhd3ag.jpg

Thâm thúy thật.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/10/che-anh-blogtamsu-7_2mhaasamqlobh.jpg

Khi bò ca lên mạng nhờ xóa người.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/10/che-anh-blogtamsu-4_2mhaas9s7m3lb.jpg

Có hẳn siêu xe mới nhé!
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/10/che-anh-blogtamsu-2_2mhaasa0dlseq.jpg

Một rừng bò luôn này.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/10/che-anh-blogtamsu-6_2mhaasa0d9poq.jpg

Nội dung nhạy cảm.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/10/che-anh-blogtamsu-5_2mhaat2i401p5.jpg

Thích chưa này!
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/10/che-anh-blogtamsu-8_2mhaasa4a8ah0.jpg

Cảm giác mạnh.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/10/che-anh-blogtamsu-10_2mhaasa68gibs.jpg

Trả bò lại cho ta.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/10/che-anh-blogtamsu-12_2mhaasa6obpej.jpg

Đến giờ vắt sữa rồi!
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/10/che-anh-blogtamsu-9_2mhaat2oi3mdg.jpg

Khi hai ta về một nhà.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/10/che-anh-blogtamsu-15_2mhaasa93kmi6.jpg

Trời sinh một đôi
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/10/che-anh-blogtamsu-17_2mhaasab6igg8.jpg

Em ở đâu, anh phi trâu... à nhầm, phi bò đến đón.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/10/che-anh-blogtamsu-11_2mhaat2rqro50.jpg

Vật đổi sao dời
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/10/che-anh-blogtamsu-14_2mhaat2t642nb.jpg

Kích thích chưa?
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/10/che-anh-blogtamsu-16_2mhaat2tjoqpt.jpg

Bò lên thành thị.
Bình luận
-
ỐI ỐI CƯỜI RỤN RỐN....

- Trả lời -

- 10/05/2016

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?