Trông cây ăn quả dến ngày thu hoạch, chính quyền xã bắt dân chặt bỏ hết, làm ăn kiểu gì vậy?

Trồng cây gần 3 năm, sắp đến ngày thu hoạch thì lại nhận được quyết định của xã bắt chặt bỏ toàn bộ. Đó đang là tình cảnh của 56 hộ dân ở xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

> Xem video
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/11/screen_shot_2016-07-11_at_8_28_12_am_2mqc9g0po9cb4.png

Nguồn: VTC16
Bình luận
-
Chắc khu vực này mới có quy hoạch dự án gì đó.Nên bên Xã mới bắt người dân phục hồi nguyên trạng là Đất Nông Nghiệp.Bởi dù gì thì Đất Nông Nghiệp đền bù sẽ rẻ hơn Đất Trồng Cây Lâu Năm. Cũng mong bên Huyện,Tỉnh sớm cho mấy quan của Xã này về vườn hết là vừa rồi. Bởi làm Quan mà vô cảm, vô trách nhiệm như thế thì không xứng đáng để tiếp tục. Đừng để những kẻ đặt lợi ích cá nhân, phe phái lên trên lợi ích của quần chúng nhân dân.

- Trả lời -

- 11/07/2016

Họ là vua một cõi vậy, thích cái này là làm, không thích là không làm.

-

- 11/07/2016

Xem xong phóng sự thấy trong người uất ức như của mình vậy.

- Trả lời -

- 11/07/2016

Thế đấy.

-

- 11/07/2016

Ông uất ức mà làm liều chúng tôi sẽ bắt ông Còn việc chúng tôi là phải yêu cầu chặt cây cái đã

-

- 11/07/2016

Di tản gấp, đọan này gần đây có thú dữ về, bà con chặt cây cho dễ bắt thú...!

- Trả lời -

- 11/07/2016

Con ơi nhớ lấy câu này Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan (Trích cao dao Việt Nam)

- Trả lời -

- 11/07/2016

Trời, rõ là chính quyền đồng ý cho trồng cây ăn quả rồi giờ lại bắt phá. Hay họ kiếm được hợp đồng nào từ cây lúa với hoa hồng cao?

- Trả lời -

- 11/07/2016

Người dân, họ trồng cây là để kiếm sống nuôi cả gia đình, có phải con đường hay thảm cỏ đâu mà thích thì bới, ko thích thì kệ.

- Trả lời -

- 11/07/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?