Trộm mở cửa vào nhà bị phát hiện chạy bán sống bán chết

Trộm mở cửa vào nhà bị phát hiện chạy bán sống bán chết. Sự việc xảy ra tối qua, 2/12

Bình luận
-
Vớ đại cái gì mà phi chết mịa nó đi , tí mất con xe.

- Trả lời -

- 04/12/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?