Trời ơi thật không thể tin nổi - Làm 2 lần đúng cả 2, hại não thật!

Cái video nó tài tình thế chứ lị. Có thể đọc được suy nghĩ của mình. Làm phép toán nào cũng trúng phắc

Bình luận
-
Tào lao!!!!

- Trả lời -

- 04/12/2016

((2x+8)/2)-x = 4. Luk nao ma cha bang 4

- Trả lời -

- 03/12/2016

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?