Trịnh Xuân Thanh được quy hoạch thứ trưởng Bộ Công thương 2016-2021: Lỗi tại ai?

Sao cứ phải quy hoạch quy trình thế, phải có thực tài và phấn đấu chứ?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/28/trinhxuanthanh-1482921429254-0-8-373-609_2nlatn2hl87sc.jpg


Ban cán sự đảng Bộ Công thương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của bộ triển khai rà soát và thống nhất báo cáo Ban tổ chức trung ương đưa ba trường hợp Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Sơn và Võ Thanh Hà ra khỏi quy hoạch chức danh thứ trưởng Bộ Công thương giai đoạn 2016-2021.

Theo Bộ Công thương, các quyết định nói trên được thực hiện dựa trên thông báo của Ủy ban Kiểm tra trung ương về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng Bộ Công thương và ông Vũ Huy Hoàng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên bộ trưởng Bộ Công thương, cũng như thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý một số trường hợp được bổ nhiệm không đúng quy định.

Nguồn: Tuổi trẻ
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?