Trái Đất này là của chị mày, đây mới chính là những hung thần xa lộ của Việt Nam!

Đến khổ mới mấy hung thần xa lộ này. Từ các bác, cô, thím lớn tuổi đã đành giờ tới các chị, em, bé đi y chang vậy. Khiếp nhất skill dương đông kích tây đó, kiểu như di truyền đời này sang đời khác vậy. Giờ ra đường gặp combo lead vàng 2 kính, váy áo chống nắng, mang kính râm là tự biết nhường đường đi nhé, tránh voi cha xấu mặt nào đâu.
Nguồn: Nhà Thổ
[embedPost]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/23/14066249_1577318829239753_82400416448349_2n2lt336d964i.jpg
[/embedPost]
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?