Trắc nghiệm để kiểm tra khả năng nhớ tên người của bạn

Câu 1: Người phụ nữ dưới đây tên là gì?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/07/screen-shot-2017-04-06-at-17-4-2168-6948_2o5sf7cktk8pf.jpg


A. Meredith

B. Elaine

C. Susan


D. Elise
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?