Tổng quan về hệ thống quản lý toàn bộ doanh nghiệp

giaiphap erpgiaiphap erp

16:19 - 20/08/0

Các phần mềm giúp quản trị doanh nghiệp luôn luôn là hệ thống được các nhà điều hành săn đón, nghiên cứu để áp dụng vào doanh nghiệp của mình. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về hệ thống ERP

Khái niệm hệ thống ERP

ERP là viết tắt của enterprise resource planning, trong tiếng Việt được hiểu là quản trị tổng thể doanh nghiệp. ERP là một hệ thống phần mềm được sử dụng bởi các doanh nghiệp, giúp họ quản lý các hoạt động kinh doanh hàng ngày, ví dụ như kế toán, mua hàng, quản trị dự án và quản trị sản xuất. Hệ thống ERP xác định và gắn kết các quy trình kinh doanh, và cho phép liên kết dữ liệu giữa các quy trình với nhau. Bằng việc thu thập từ một nguồn dữ liệu của các phòng, ban được chia sẻ chung trong toàn doanh nghiệp, hệ thống ERP loại bỏ các nhân bản dữ liệu và cung cấp toàn bộ dữ liệu từ “nguồn chính xác duy nhất”.

Ngày nay, hệ thống ERP vô cùng quan trọng để có thể quản lý các doanh nghiệp từ nhỏ, trung bình và lớn đối với các ngành công nghiệp.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/08/20/4034430680_1534756779.png

Nền tảng ERP

Các hệ thống ERP được thiết kế xung quanh một cấu trúc dữ liệu chung, được định nghĩa (schema) thường có một cơ sở dữ liệu chung. Hệ thống ERP cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu doanh nghiệp từ nhiều hoạt động sử dụng các cấu trúc và định nghĩa phổ biến và trải nghiệm người dùng thông thường.

Một nguyên lý quan trọng đó là ERP là tập hợp dữ liệu trung tâm để phân phối rộng rãi. Thay vì vài cơ sở dữ liệu với sự vô tận của các bảng tính bị ngắt kết nối. Hệ thống ERP mang lại trật tự cho sự hỗn loạn để tất cả những người sử dụng từ nhân viên đến CEO có thể tạo, lưu trữ và sử dụng cùng một tệp dữ liệu thông qua các chu trình thông thường. Với một kho dữ liệu an toàn và tập trung, mọi người trong công ty có thể tin tưởng rằng dữ liệu là chuẩn xác, cập nhật và hoàn chỉnh. Một nguyên tắc ERP chính là tập hợp dữ liệu trung tâm để phân phối rộng rãi. Thay vì một số cơ sở dữ liệu độc lập với hàng tồn kho vô tận của các bảng tính bị ngắt kết nối, hệ thống ERP mang lại trật tự cho sự hỗn loạn để tất cả người dùng - từ CEO đến các nhân viên phải trả tiền — tạo, lưu trữ và sử dụng cùng một dữ liệu thu được thông qua các quy trình thông thường. Với một kho lưu trữ dữ liệu an toàn và tập trung, mọi người trong tổ chức có thể tự tin rằng dữ liệu là chính xác, cập nhật và hoàn chỉnh. Tính toàn vẹn của dữ liệu đảm bảo cho mọi công việc được thực hiện trong toàn bộ tổ chức, từ báo cáo tài chính hàng quý đến một báo cáo khoản phải thu duy nhất, mà không cần tới các bảng tính dễ bị lỗi.

Giá trị kinh doanh của hệ thống ERP

Chúng ta không thể phớt lờ đi những tác động của ERP trong thế giới kinh doanh ngày nay. Khi dữ liệu doanh nghiệp và quy trình được tích hợp trong hệ thống ERP, doanh nghiệp có thể sắp xếp các bộ phận riêng biệt và cải thiện quy trình làm việc, dẫn đến tiết kiệm chi phí đáng kể. 

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?