Tổng GĐ VN Pharma: Em chồng Bộ trưởng Y tế là nhân viên công ty tôi

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chong-tham-nhung/tong-giam-doc-vn-pharma-em-chong-bo-truong-y-te-la-nhan-vien-cong-ty-toi-396011.html
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/30/20170830122147-thuoc-ung-thu-dom-nhap-kh_2or5ofcq9h7t5.jpg

[/contentEmbed]
[/embedPost]

https://i2.vitalk.vn/thread/c600x400/2017/08/28/lanh_dao_vn_pharma_ytjd_2oqqej10q0chb.jpg

Giám đốc VN Pharma bị bắt từ 2014, Bộ xử lý kiểu gì mà lãnh đạo cục Dược vẫn lên chức?

Xem đầy đủ nội dung trích dẫn
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/30/screen_shot_2017-08-30_at_6_27_29_pm_2or5oc85s456r.png
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?