Tội nghiệp cô gái đi chơi hồ Con Rùa mà không hiểu bị sao nhìn giống đuối nước quá, thế mà chẳng ai cứu...

"Thấy thương không , đi hồ Con Rùa chơi mà bị đuối nước =))
Đùa chứ k phải t vô duyên khi chụp cái này cơ mà đây là cái đường đi vào giữa hồ các m ạ ".

Nguồn: Vũ Anh Đào

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/29/80_2o4ifkqp1bo09.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/29/17458067_1898657613746229_83418707260450_2o4ifljgc6242.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/29/17522676_1898657633746227_36680416323335_2o4ifljge5iit.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/29/17626646_1898657637079560_76214916065343_2o4ifljgf4mso.jpg
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?