Tôi bảo đảm xách những mẫu lồng đèn này đi chơi Trung Thu thì các bác nổi nhất phố luôn

Nếu các bác đang cạn ý tưởng không biết trung thu này cầm cái gì ra đường thì dưới đây sẽ là những gợi ý cho các bác. Bảo đảm, khi cầm những mẫu lồng đèn này đi chơi, các bác sẽ vô cùng nổi bật giữa đám đông, giữa hằng hà xa số những lồng đèn trung quốc ò e, các bác là duy nhất.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/03/15069145488501-3_2p23gmhh7sbge.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/03/150691454845631-1_2p23gmhlk23fn.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/03/150699674210654-2_2p23gmhjjhplo.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/03/150691454866064-13_2p23gnim1opnc.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/03/150691454835819-15_2p23gnin9t9dk.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/03/150691454825174-14_2p23gning690o.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/03/150691454817529-11_2p23gnipdnfsd.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/03/150691454868139-12_2p23gninc90st.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/03/15069145487182-10_2p23gnjqe96co.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/03/150691454868212-9_2p23gnk26sm2c.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/03/150691454889182-6_2p23gnk7em6d3.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/03/150691454825968-8_2p23gnk4bj0ai.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/03/150691454852136-7_2p23gnkbhhq16.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/03/150691454895993-5_2p23gnki5tmaf.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/03/150691454841698-4_2p23gnlclj1m3.jpg


VIDEO HOT

VIDEO xem thêm
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?