Bạn có tinh mắt hay không? Hãy thử sức với 8 bức ảnh tìm màu

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta hay phải xác định kích thước vật thể và ước lượng khoảng cách đến chúng bằng mắt. Bài trắc nghiệm của PlayBuzz giúp kiểm tra độ tinh mắt của bạn. Với mỗi tấm hình, bạn hãy tìm màu của ô tròn nằm chính giữa rồi đối chiếu với đáp án theo bạn là đúng để kiểm tra, sang câu hỏi mới rồi xem kết quả ở cuối. Chú ý không đếm số ô tròn và làm càng nhanh càng tốt.

Ảnh 1:

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/07/77dde574-c51b-43cf-8faf-c621c9-4616-5001_2ni6o2l6bmgja.jpg

A.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/07/02c81938-e282-4582-88a5-315f9d-3009-6769_2ni6o2l5oda83.jpg
B.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/07/955480dd-5056-4ff5-b404-df3123-1341-5598_2ni6o2l5n37q7.jpg
C.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/07/242ce809-8e68-4992-bef9-9b34a3-1126-6223_2ni6o2l5m9sct.jpg
D.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/07/9540f1ad-8826-45df-a45d-02ea70-1535-9710_2ni6o2l5mt9k3.jpg
E.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/07/3def574e-28eb-496c-851d-f78390-3334-2526_2ni6o2l5nd6li.jpg
F.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/07/99a6c592-2cef-4698-86c0-168b08-8915-8703_2ni6o2l5p09g4.jpg
G.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/07/afd0cff6-e214-442f-9998-40537f-6573-4205_2ni6o2l5o0ese.jpg
H.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/07/85e20cca-2afe-4b45-8e7a-dc038e-9341-8467_2ni6o2l5mqapm.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?