Tìm thấy hộp đen của máy bay CASA 212 ở độ sâu 60m

Ngày 22/6 trục vớt hộp đen nghi của máy bay CASA 212 ở độ sâu 60mTập đoàn Airbus sẽ xử lý dữ liệu, dựng lại sự cố dưới sự giám sát của Bộ Quốc phòng; việc chia sẻ thông tin với Việt Nam được hỗ trợ ở mức cao nhất và bảo mật tuyệt đối.
Video: https://youtu.be/RF-r-Mi0fQ8
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?