Tiền ơi là tiền

Muốn có bạn gái phải có tiền
trao đổi từ một chia sẻ trên Vitalk
Đó là chia sẻ rất thật của một cô gái trên mạng xã hội, nếu bạn là đàn ông thì chỉ có cha mẹ bạn yêu bạn khi bạn không có tiền mà thôi.
Anh chị và bạn bè thân quý nghĩ sao về quan điểm tình yêu rất đời này?
-"Vị trí như bây giờ, tôi làm ra tiền để có một cuộc sống thoải mái, lo thêm cho gia đình nữa, mà người yêu tôi không thể lo cho bản thân anh ta thì có lẽ tôi không yêu được.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/30/12916739_913163052137559_398139808213057_2mbal68f0l8qq.jpg

[embedPost] hoang.linh.7146/posts/913163122137552 Muốn có bạn gái phải có tiền Đó là chia sẻ rất thật của một cô gái trên mạng xã hội, nếu bạn là đàn ông thì chỉ có cha... Hoang Linh Tuesday, March 29, 2016 [/embedPost]
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?