Tiệm spa Sài Gòn căng băng rôn mừng ngày giỗ tổ ngành massage giữa phố

Bây giờ cái gì cũng có tổ, cũng làm giỗ. Tiến tới đến tổ nghiệp PTTM, tổ nghiệp karaoke, tổ nghiệp tẩm quất, tổ nghiệp bar thì chắc vui phải biết!

VIDEO Tiệm spa căng băng rôn mừng ngày giỗ tổ ngành massage

Nội dung tấm băng rôn này đang khiến nhiều người đi đường rất ngạc nhiên. Nó xuất hiện vào sáng ngày 3.11.2017, trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM do một cơ sở kinh doanh massge treo lên.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/11/03/2647781581_1509710001.JPG

Xem đầy đủ nội dung trích dẫn

Bình luận
-
Thế em quyết định ngày 21/6 hàng năm sẽ là Giỗ Tổ Ngành Máy Tính nhé các bác.

- Trả lời -

- 04/11/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?