Thủy điện Hố Hô xả đúng quy trình

Mấy nhà báo này nhiều chuyện quá, các bác ở trên đã nói thủy điện xả đúng quy trình thì sao cứ làm khó các bác ấy. Tôi là tôi tin tuyệt đối vào cái quy trình thần thánh của chúng ta, đôi khi xin cấp luôn bản quyền quốc tế.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/19/2016-10-20_00_13_03_2nb31hlaem5qa.png
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?