Thước đo tuyến tính Gefran

Mr TrựcMr Trực

16:39 - 19/09/0

Advanced Power kiểm soát, rắn đơn vị quyền lực nhà nước và rắn Rơle Nhà nước. Gia đình GEFLEX là một giải pháp sáng tạo để kiểm soát nhiệt độ công nghiệp, được thiết kế để cài đặt trên DIN hướng dẫn trong các bảng điện. Một đơn vị nhỏ gọn duy nhất tích hợp bộ điều khiển nhiệt độ PID, rơ le trạng thái rắn với tản nhiệt, máy biến áp hiện tại và điện áp, đầu vào và đầu ra phụ trợ, và giao tiếp nối tiếp.

Hãy liên hệ với chúng tôi công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý để được hỗ trợ giá tốt nhất về sản phẩm biến tần Gefran tại Việt Nam.

http://dailytudonghoa.com/timthumb.php?src=upload/images/dai-ly-gefran-tai-viet-nam-bien-tan-gefran-cam-bien-ap-suat-gefran.jpg&w=500&h=0&zc=1&a=tc

Model sản phẩm:

F000253; 1800-DRR000-0001-000

F001445; 1600-RRRRI0-1221-000

F001446; 1600-RRRRI0-1321-000

F039797; 1600-RRRRI0-3501-000

F033645; 1600-RRRRII-0000-000

F001458; 1600-RRRRII-0001-000

F001459; 1600-RRRRII-0021-000

F049419; 1600-RRRRII-0301-000

F040006; 1600-RRRRII-0400-000

F029516; 1600-RRRRII-0821-000

F001460; 1600-RRRRII-1021-000

F026289; 1600-RRRRII-1101-000

F001461; 1600-RRRRII-1121-000

F044737; 1600-RRRRII-1200-000

F001462; 1600-RRRRII-1220-000

F001463; 1600-RRRRII-1221-000

F001464; 1600-RRRRII-1320-000

F001465; 1600-RRRRII-1321-000

F027239; 1600-RRRRIV-0000-000

F039277; 1600-RRRRIV-0001-000

F001453; 1600-RRRRIV-0021-000

F043834; 1600-RRRRIV-0101-000

F038893; 1600-RRRRIV-0801-000

F001454; 1600-RRRRIV-1021-000

F001455; 1600-RRRRIV-1121-000

F043643; 1600-RRRRIV-1201-000

F001456; 1600-RRRRIV-1221-000

F001457; 1600-RRRRIV-1321-000

F001433; 1600-RRRRV0-0000-000

F001434; 1600-RRRRV0-0001-000

F001435; 1600-RRRRV0-0021-000

F025844; 1600-RRRRV0-0100-000

F001436; 1600-RRRRV0-1021-000

F031996; 1600-RRRRV0-1100-000

F026006; 1600-RRRRV0-1101-000

F001437; 1600-RRRRV0-1120-000

F001438; 1600-RRRRV0-1121-000

F035639; 1600-RRRRV0-1201-000

F001439; 1600-RRRRV0-1221-000

F001440; 1600-RRRRV0-1321-000

F046439; 1600-RRRRVV-0000-000

F001447; 1600-RRRRVV-0021-000

F001448; 1600-RRRRVV-1021-000

F029843; 1600-RRRRVV-1100-000

F025892; 1600-RRRRVV-1101-000

F001449; 1600-RRRRVV-1120-000

F001450; 1600-RRRRVV-1121-000

F001451; 1600-RRRRVV-1221-000

F001452; 1600-RRRRVV-1321-000

F029374; 1600V-DRR000-0001-000

F049615; 1600V-DRR000-0701-000

F044385; 1600V-DRR000-1101-000

F028660; 1600V-DRR0I0-0000-000

F041991; 1600V-DRR0I0-0100-000

F043835; 1600V-DRR0I0-1201-000

F046337; 1600V-DRR0II-0001-000

F049246; 1600V-DRR0IV-0101-000

F027119; 1600V-DRR0IV-1021-000

F029737; 1600V-DRR0V0-0001-000

F049694; 1600V-DRRDII-1221-000

F043772; 1600V-DRRDIV-1120-000

F047285; 1600V-DRRR00-0101-000

F027808; 1600V-DRRR00-1121-000

F036681; 1600V-DRRRI0-1001-000

F031733; 1600V-DRRRV0-0021-000

F022815; 1600V-RRR000-0000-000

F001588; 1600V-RRR000-0001-000

F001589; 1600V-RRR000-0021-000

F036301; 1600V-RRR000-0100-000

F001590; 1600V-RRR000-0101-000

F040609; 1600V-RRR000-0301-000

F001591; 1600V-RRR000-0400-000

F049421; 1600V-RRR000-0401-000

F042813; 1600V-RRR000-0601-000

F001592; 1600V-RRR000-0701-000

F001593; 1600V-RRR000-0721-000

F001594; 1600V-RRR000-1001-000

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?