thùng nhựa lớn-thùng nhựa chữ nhật- thùng dung tích lớn-0937 601 805

Tram NguyenTram Nguyen

24/04/2018/0

Thùng nhựa dung tích lớn có dung tích từ 100 lít đến 3000 lít có thể dùng nuôi cá và chứa hàng trong chế biến thủy hải sản. Thùng nhựa dung tích lớn được thiết kế nhiều hình dáng khác nhau như thùng nhựa tròn, thùng nhựa chữ nhật có dung tích như : thùng nhựa 100 lít, thùng nhựa tròn 200 lít, thùng nhựa vuông 500 lít, thùng nhựa tròn 1000 lít, thùng nhựa tròn 300 lít... Được thiết kế tăng diện tích bề mặt sử dụng và giàm độ cao có thể lồng vào nhau khi không sử dụng tiết kiệm được kho bãi khi không sử dụng. Sản phẩm thùng nhựa dung tích lớn được sản xuất từ chất liệu nhựa HDPE nguyên sinh bền , chắc chắn và có thẩm mỹ cao.. Thùng nhựa lớn có nhiều chủng loại dung tích cho khách hàng lựa chọnTHÙNG NHỰA LỚN

http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/35/th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-dung-t%C3%ADch-l%E1%BB%9Bn-200-l%C3%ADt-(4).jpg
Thùng nhựa chữ nhật 200 lítMã sản phẩm: TCN200
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/37/550l.jpg
Thùng Nhựa chữ nhật 500 lítMã sản phẩm: TV 500 | 1320x950x660mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/1100/untitled-4.jpg
Thùng nhựa tròn 2 lớpMã sản phẩm: TT 2 lớp
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/1095/thung-tron-200l.jpg
Thùng nhựa tròn 200 lítMã sản phẩm: TT 200 | Ø 76-60x59 cm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/3274/1thung-tron-220l.jpg
Thùng nhựa tròn 220 lítMã sản phẩm: TT 220 | Ø 80-65x50 cm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/1096/thung-tron-250l.jpg
Thùng nhựa tròn 250 lítMã sản phẩm: TT 250 | Ø 87-65x60 cm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/1097/thung-tron-350l.jpg
Thùng nhựa tròn 350 lítMã sản phẩm: TT 350 | Ø 97-75x68 cm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/3291/1thung-tron-400l766.jpg
Thùng nhựa tròn 400 lítMã sản phẩm: TT 400 | Ø 127-110x43 cm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/3290/thung-tron-500l.jpg
Thùng nhựa tròn 500 lítMã sản phẩm: TT 500 | Ø 108-82x77 cm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/1098/thung-tron-750l.jpg
Thùng nhựa tròn 750 lítMã sản phẩm: TT 750 | Ø 128-102x77 cm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/1099/thung-tron-1000l.jpg
Thùng nhựa tròn 1000 lítMã sản phẩm: TT 1000 | Ø 146-118x79 cm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/3277/thung-tron-1500l.jpg
Thùng nhựa tròn 1500 LítMã sản phẩm: TT 1500 | Ø 172-144x82 cm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/3278/thung-tron-2000l.jpg
Thùng nhựa tròn 2000 lítMã sản phẩm: TT 2000 | Ø 194-165x84 cm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/3279/1thung-tron-3000l3411.jpg
Thùng nhựa tròn 3000 LítMã sản phẩm: TT 3000 | Ø 229-200x87 cm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/3301/thung-nhuo%CC%A3m-vai-cac-loa%CC%A3i5671.jpg
Thùng nhựa chữ nhật 2000 lítMã sản phẩm: TV 2000 | 192x142x102 cm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/3300/thung-nhuo%CC%A3m-vai-cac-loa%CC%A3i5671.jpg
Thùng nhựa chữ nhật 1100 lítMã sản phẩm: TV 1100 | 206x105x67 cm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/3299/thung-nhuo%CC%A3m-vai-1100l503.jpg
Thùng nhựa chữ nhật 1000 lítMã sản phẩm: TV 1000 | 215x116x51 cm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/3298/thung-nhuo%CC%A3m-vai-cac-loa%CC%A3i5671.jpg
Thùng nhựa chữ nhật 750 lítMã sản phẩm: TV 750 | 151x110x72 cm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/3297/thung-nhua-tron-4000.jpg
Thùng nhựa tròn 4000 LítMã sản phẩm: TT 4000 | Ø 251-215x108 cm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/1094/khay1.jpg
Khay bao bì K-16Mã sản phẩm: Khay bao bì K-16
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/1093/1khay-thuc-pham-k.jpg
Khay thực phẩm K-27Mã sản phẩm: Khay Thực phẩm K-27
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/36/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-dung-t%C3%ADch-l%E1%BB%9Bn-300-l%C3%ADt-(1).jpg
Thùng nhựa chữ nhật 300 lítMã sản phẩm: TV 300 | 1120x910x410mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/34/th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-dung-t%C3%ADch-l%E1%BB%9Bn-100-l%C3%ADt-(4).jpg
Thùng nhựa chữ nhật 100 lítMã sản phẩm: TV 100 | 850x650x310mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/33/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-dung-t%C3%ADch-50-l%C3%ADt.jpg
Thùng nhựa chữ nhật 50 lítMã sản phẩm: TV 50 | 670x510x260mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/16/1.jpg
Thùng nhựa chữ nhật 30 lítMã sản phẩm: TV 30
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?