Thực lực, thực tài thì cần gì bằng cấp “không đúng qui định”?

Ming MingMing Ming

19/09/2017/0

Tôi có thể không quan trọng bằng cấp, nhưng gian dối bằng cấp thì không được.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/19/phd_netm_2p02rlpetgd84.jpg


Nguồn: Vov.vn


Một thực tế, khi bổ nhiệm cán bộ, bằng cấp vẫn là một trong các tiêu chí xét duyệt, còn năng lực chuyên môn thực tế nhiều khi khó định lượng rõ ràng. Điều này vô tình cổ xúy cho việc đua nhau đi học tiến sĩ ở khối nhà nước. Thế nên, Việt Nam có hơn 24.000 tiến sĩ nhưng có gần 50% trong số này lại không làm công tác nghiên cứu.

Đã có nhiều vụ sử dụng bằng giả, bằng cấp không đúng qui định bị phát hiện. Điều đáng nói, nhiều người trong số đó đều đã có một "chức quan" nhất định trong các cơ quan, đơn vị mới bị phát giác. Đây là sơ hở cần phải "bịt" lại.

Mặc dù bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả, ai cũng thấy cần phải tinh giảm biên chế như một lãnh đạo Hà Nội cũng từng than thở đại ý, bây giờ Hà Nội cán bộ nhiều người có bằng thạc sĩ cho nên rất khó... giảm.

Chỉ khi nào các cơ quan nhà nước xây dựng được hệ thống minh bạch để thu hút, đãi ngộ, cất nhắc được những người thực sự có tài, có năng lực, mà không đặt nặng tiêu chí bằng cấp, học vị, học hàm... thì lúc đó "bệnh" sính bằng cấp và những tấm bằng giả hoặc bằng thật mà học giả sẽ không đất sống./.

Xem đầy đủ nội dung trích dẫn

Bình luận
-
Không ưa thì dưa có giòi Đám bèo nào mà chả có bọ, có muốn bới nó ra hay không thôi

- Trả lời -

- 19/09/2017

Vấn đề chả ai muốn moi ra, mạnh ai nấy ăn thôi

-

- 19/09/2017

bây giờ đến nhân viên xã còn có cả bằng tiến sĩ thì chắc các bác bề trên thuộc dạng Đại Học Sỉ, nghĩa là trên cả đại học nhưng không biết liêm sỉ

- Trả lời -

- 19/09/2017

hèn nào toàn những quan lại phê bậy phê bạ rồi viết bậy bạ để dân họ nên tiếng thì mới biết là không được phê bậy bạ .

- Trả lời -

- 19/09/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?