Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa xin từ chức: Không ai cho phép

Bộ Công thương phen này được thay máu chưa nhỉ?


Liên quan đến việc Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa có đơn xin thôi việc khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa quyết định kỷ luật, cảnh cáo và đề nghị miễn nhiệm các chức vụ trong Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ khẳng định: Khi cán bộ đang trong quá trình điều tra, đang trong quá trình xem xét kỷ luật thì không được thực hiện việc chấp nhận cho thôi việc.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/04/ba-ho-thi-kim-thoa-xin-tu-chuc-khong-ai-_2on9os1s4aico.jpg

Xem đầy đủ nội dung trích dẫn

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?