Thử tài kiểm tra khả năng tư duy trừu tượng của bạn qua trò chơi xếp hình

QuizzQuizz

20/07/2016/0

Bài kiểm tra thông qua các trò chơi xếp hình đoán ảnh dưới đây của Brightside giúp bạn đánh giá khả năng tư duy trừu tượng của mình.

Hình 1: Di chuyển 1 que diêm để có phương trình đúng.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/20/1-9077-1468832837_2mrm5mr23smit.jpg


>> Xem đáp án


Hình 2: Có tất cả bao nhiêu con số trong bức hình?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/20/2-9578-1468832837_2mrm5mr251jjn.jpg


>> Xem đáp án

Hình 3: Hãy di chuyển 2 que diêm để tạo ra 7 hình vuông.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/20/33-7268-1468832837_2mrm5mr2408je.jpg


>> Xem đáp án

Hình 4: Di chuyển 3 que diêm để làm cho con cá bơi theo hướng ngược lại.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/20/4-2860-1468832837_2mrm5mr25m23g.jpg

>> Xem đáp án

Hình 5: Bạn nhìn thấy điểm gì bất thường dưới bức hình?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/20/ea1be0e4-4db8-44b0-86ec-d2c689-7413-1448_2mrm5mr2ofa0t.jpg


>> Xem đáp án


Hình 6: Có bao nhiêu cô gái trong bức hình bên dưới?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/20/22cb032f-f4ad-4d55-8caa-493a18-9304-7254_2mrm5mr33m8ms.jpg


>> Xem đáp án
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?