thùng nhựa đựng đồ - thùng nhựa - 0937 601 805

Plastic Long GiangPlastic Long Giang

22:47 - 21/01/0

Công ty Nhựa Long Giang chuyên sản xuất các loại Thùng nhựa đặc giá rẻ. Với nhiều mẫu mã khác nhau, kích thước đa dạng làm tăng thêm độ phong phú cho hàng hóa và cho khách hàng nhiều lựa chọn. Sản phẩm Thùng nhựa đặc chúng tôi được sản xuất từ những nguyên liệu như nhựa PP block, Nhựa HDPE nguyên sinh. Thùng nhựa đặc là dòng sản phẩm thuộc nhóm nhựa công nghiệp với chất lượng tốt và giá rẻ. hãy liên hệ ngay nhualonggiang.com để được tư vấn mua hàng và giao hàng tận nơi.THÙNG NHỰA ĐẶC

http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/2183/thung-nhua-b3.jpg
Thùng nhựa đặc B3Mã sản phẩm: B3 | 460x330x182mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/3266/775a104caa6b45351c7a.jpg
Thùng Nhựa Đặc B7Mã sản phẩm: B7 | 370x280x126mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/2185/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-b2-(2).jpg
Thùng nhựa đặc B2Mã sản phẩm: B2 | 455x270x120mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/2182/thung-nhua-dac-hs019.jpg
Thùng nhựa đặc HS019Mã sản phẩm: HS019 | 610x420x310mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/2168/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-ym003.jpg
Thùng Nhựa đặc YM003Mã sản phẩm: YM003 | 445x305x125mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/66/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-b4-(2).jpg
Thùng nhựa đặc B4Mã sản phẩm: B4 | 495x340x170mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/65/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-a4-(2).jpg
Thùng nhựa đặc A4Mã sản phẩm: A4 | 235x150x80mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/64/1khay-nh%E1%BB%B1a-(2).jpg
Thùng nhựa Đặc khayMã sản phẩm: Thùng nhựa đặc khay | 450x350x140mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/54/th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-hs003-(2).jpg
Thùng nhựa đặc HS003Mã sản phẩm: HS003 | 610x420x190mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/57/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-hs025-(3).jpg
Thùng nhựa đặc HS025Mã sản phẩm: HS025 | 610x420x100mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/59/th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-a2-(1).jpg
Thùng nhựa đặc A2Mã sản phẩm: A2 | 610x380x206mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/69/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-hs007-(3).jpg
Thùng nhựa đặc HS007Mã sản phẩm: HS007 | 610x420x150mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/78/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-kpt02-1-(2).jpg
Thùng nhựa đặc KPT02Mã sản phẩm: KPT02 | 515x430x225mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/1090/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-hs017-(5).jpg
Thùng nhựa đặc HS017Mã sản phẩm: HS017 | 610x420x250mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/1091/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-hs026-(4).jpg
Thùng nhựa đặc HS026Mã sản phẩm: HS026 | 610x420x390mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/1119/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-a7.jpg
Thùng nhựa đặc A7Mã sản phẩm: A7 | 360x296x138mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/1120/thu%CC%80ng-nh%C6%B0a-%C4%91%C4%83c-b1.jpg
Thùng nhựa đặc B1Mã sản phẩm: B1 | 630x420x200mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/1121/1thung-nhua-dac-b5.jpg
Thùng nhựa đặc B5Mã sản phẩm: B5 | 600x388x300mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/1122/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-b6.jpg
Thùng nhựa đặc B6Mã sản phẩm: B6 | 438x293x252mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/1123/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-b8.jpg
Thùng nhựa đặc B8Mã sản phẩm: B8 | 520x424x220mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/1124/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-b9.jpg
Thùng nhựa đặc B9Mã sản phẩm: B9 | 495x395x115mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/1125/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-b10.jpg
Thùng nhựa đặc B10Mã sản phẩm: B10 | 495x395x235mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/2125/th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-a3.jpg
Thùng nhựa đặc A3Mã sản phẩm: A3 | 370x305x160mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/2126/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-625p.jpg
Thùng nhựa đặc 625PMã sản phẩm: 625P | 1100x1100x750mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/2132/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-ntc.jpg
Thùng nhựa đặc NTCMã sản phẩm: NTC | 765x482x200mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/2134/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-ljb-200c.jpg
Thùng nhựa đặc LJB 200CMã sản phẩm: LJB 200C | 865x620x530mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/2136/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-ltc-433.jpg
Thùng nhựa đặc LTC 433Mã sản phẩm: LTC 433 | 480x380x295mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/2137/th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-ljb-100.jpg
Thùng nhựa đặc LJB 100Mã sản phẩm: LJB 100 | 685x485x415mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/2169/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-5-b%C3%A1nh-xe.jpg
Thùng Nhựa Đặc 5 bánh xeMã sản phẩm: Thùng Nhựa Đặc 5 bánh xe | 780x500x430mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/2170/1thung-nhua-dac-gap-g1.jpg
Thùng nhựa đặc gập G1Mã sản phẩm: G1 | 650x445x330mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/2181/1thung-nhua-dac-a3.jpg
Thùng nhựa đặc A3Mã sản phẩm: A3 | 370x305x160mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/2221/th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-lmp-302.jpg
Thùng nhựa đặc LMP302Mã sản phẩm:LGNMP302 | 480x330x70mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/2222/th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-lsn-112p.jpg
Thùng nhựa đặc LSN112Mã sản phẩm: LSN112 | 625x445x320mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/2223/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-lmc-406.jpg
Thùng nhựa đặc LMC406Mã sản phẩm: LMC406 | 555x395x310mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/2224/1th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-lac-602.jpg
Thùng nhựa đặc LAC602Mã sản phẩm: LAC602 | 600x400x240mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/2225/21th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-ltc-831.jpg
Thùng nhựa đặc LTC831Mã sản phẩm: LTC831 | 838x335x195mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/2237/th%C3%B9ng-nh%E1%BB%B1a-%C4%91%E1%BA%B7c-pjb-600c.jpg
Thùng nhựa đặc PJB 600Mã sản phẩm: PJB 600 | 1465x945x690mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/3272/21ym006-longgiangplastic.jpg
Khay nhựa YM006Mã sản phẩm: YM006 | 300x208x42mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/3271/11thung_ym_008_mau_o.jpg
Thùng nhựa YM008Mã sản phẩm: Thùng nhựa đặc | 640x390x240mm
http://www.nhualonggiang.com/Data/Sites/1/Product/3270/211458979143.jpg
Thùng nhựa đặc VSMã sản phẩm: Thùng nhựa đặc VS | 410x240x110mm
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?