Thời trang phang thời tiết, ăn mặc thế này đố có nắng nào đụng đến chị được!

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/18/cuoi-te-ghe-14-5430-1463480833_2mifa7jqe5tok.jpg
Bình luận
-
Ai nói không nắng nào chạm được thím í? Nắng cực đấy

- Trả lời -

- 18/05/2016

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?