Thời đại mà 1m2 ba thằng ăn cắp thì phải làm như này :))

HanTutvHanTutv

18/04/2017/0

Trộm cắp hoành hành nên cái gì cũng phải cẩn thận các ông ạ. Mất cái dây chuyền thì lấy luôn cả cái tai nhé =))) =))))))))

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/18/capture_2o7h650p2b103.png


Nguồn: Facebook

Video xem thêm:

Bình luận
-
Quảng cáo khóa chữ U hay là khoe cái mặt đần đấy ?

- Trả lời -

- 18/04/2017

Sợ mất lỗ tai

- Trả lời -

- 19/04/2017

Nó chặt luôn cái đầu...

- Trả lời -

- 21/04/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?