Thơ Vụ Nổ Đạn Bắc Ninh

Ý Nguyên CoÝ Nguyên Co

15:01 - 03/01/0

VỤ NỔ ĐẠN BẮC NINH

Gây ra rung động cả vùng trời chỉ bới khu phế liệu.

Xuất nên thơ về vụ nổ cho người đọc dễ theo dõi.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/01/03/7576893684_1514966588.jpg

Bán mua thần chết kiếm lời
Tàng trữ đạn dược hại đời người ta
Tử thần kiếm ở đâu ra?
Mong là pháp luật điều tra rõ ràng
Tội này chẳng thể nhẹ nhàng
Răn đe xử nặng cho dân được nhờ
Đọc tin lòng thấy thẫn thờ
Nhà tan cửa nát trẻ thơ lìa trần
Đầu cơ mua bán hung thần
Giết người vô tội phải cần xử nghiêm.

Sưu tầm 

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/01/03/8157092647_1514966594.jpg
Bình luận
-
Họ đang mê mải tìm cách tiêu tiền và làm tiền
Họ sẽ chẳng màng đến những oan thán đâu

- Trả lời -

- 16:00 - 03/01

chỗ này chắc nhặt về cả đống bom đạn nên sức công phá mới kinh khủng vậy, thật đáng sợ. 

- Trả lời -

- 16:44 - 03/01

mà cưa bom đạn bán được nhiều tiền không sao ai cũng liều vậy? 

- Trả lời -

- 16:44 - 03/01

đc mấy đồng bán sắt vụn thôi.túng ( + thiếu suy nghĩ,chủ quan)  làm liều mà.,

-

- 21:20 - 03/01

Ngược lại những người dấn thân vào nghề nầy cũng phải hiểu những nguy cơ mà họ cùng gia đình dấn thân vào: cái khó bó cái khôn là vậy, vì tiền đánh đổi cả mạng sống sao?

- Trả lời -

- 11:19 - 04/01

tin mới là ông này có đến 2 kho đạn, khéo buôn vũ khí đội lốt đồng nát quá 

-

- 15:54 - 04/01

Đúng là đạn lạc, bom mìn nguy hiểm thặc

- Trả lời -

- 09:44 - 15/01

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?